“Huurwoningen in de Hof moeten anders worden toegewezen”

De Partij van de Arbeid wil voor een aantal kernen in de gemeente Hof van Twente een voorkeursbeleid voor eigen inwoners van die kern. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens is dat de enige manier om de gemeenschapszin in die kernen te behouden. "Een lokale gemeenschap heeft er baat bij dat er sprake is van stabiliteit bij de samenstelling van de bevolking. Als die gegarandeert wordt is de instroom van mensen van elders geen probleem", zo stelt de PvdA. "We zien nu dat mensen uit onze kernen noodgedwongen in andere kernen moeten wonen omdat er in de eigen woonplaats geen woning beschikbaar is als gevolg van het gehanteerde toezeggingssysteem van de woningcorporatie. Het sytheem dat nu gehanteerd wordt houdt op geen onvoldoende rekening met de vraag hoe dorpsgemeeschappen in de loop der tijd zijn ontstaan. Wij vinden dat daar juist wel rekening mee moet worden gehouden." Kort geleden is zijn de regels rond toewijzing weliswaar vertbeterd maar die verbteringen zijn voor de PvdA nog onvoldoende.

De wensen van de sociaal democraten beperken zich overigens niet alleen tot de dorpen in de gemeente maar ook voor bepaalde wijken in de grotere plaatsen wil de PvdA dat het toezijsingbeleid verandert. "We zien nu dat sommige wijken heel eenzijdig worden samengesteld waardoor de veerkracht van die wijken steeds slechter wordt. Op een gegeven moment zie je dat de mensen die voor die veerkacht moeten zorgen vertrekken omdat we te veel problemen ontstaan. De gemeente en de woningcoporaties moeten er voor zorgen dat door het toewijzingsbeleid de veerkracht in wijken blijft bestaan." In sommige wijken begint het daar steeds minder op te lijken vindt de PvdA. "Tot nu toe is ons verteld dat voorkeursbeleid niet mag maar we hebben onlangs gehoord dat dat in sommige gemeenten dat wel gebeurdt en dat lijkt ons ook hier in de Hof een goede zaak."