Inwoners Hof van Twente kunnen zich melden voor noodbudget

Gemeente Hof van Twente wil voorkomen dat inwoners door de hoge inflatie en de stijging van energieprijzen, brandstof en voeding (verder) in de problemen komen, omdat zij de vaste en noodzakelijke lasten niet meer kunnen betalen. Landelijk is tijdelijk een noodfonds in het leven geroepen, via www.noodfondsenergie.nl kunnen huishoudens met een hoge energierekening en een laag of middeninkomen steun aanvragen. Ook Hof van Twente investeert om inwoners in nijpende situaties te helpen en heeft enige tijd geleden een noodbudget 2023 in het leven geroepen, waarvoor de gemeenteraad middelen beschikbaar heeft gesteld. Inwoners met financiële problemen kunnen zich melden.

Ook nu al probeert de gemeente afsluitingen van gas/water/licht en uithuiszettingen te voorkomen en op andere wijze mensen te ondersteunen, al dan niet in samenwerking met partners zoals de Stadsbank en Salut. Maatwerk staat bij de Hof hoog in het
vaandel, dus ook in geval van andere schrijnende situaties is de gemeente bereid mee te denken in oplossingen. Het gaat hierbij niet alleen om inwoners die al bekend zijn bij de gemeente door bijvoorbeeld het ontvangen van een uitkering, maar ook wordt
geprobeerd andere inwoners die zich melden, te ondersteunen.

Wethouder WimMeulenkamp: “We kiezen voor deze aanpak, zodat mensen niet in de problemen komen. Hulp ontvangen kan soms lastig zijn voor mensen door schaamte of doordat bij hen het gevoel ontstaat dat anderen zich ergens mee ‘bemoeien’. Wim: “Inmiddels merken we echter dat armoede vaker bespreekbaar is. We vinden het fijn dat we een helpende hand kunnen bieden. Inwoners die we al geholpen hebben laten ons weten dat zij dat waarderen.”

Voordat mensen een beroep kunnen doen op het noodbudget van Hof van Twente kijkt de gemeente of zij een beroep kunnen doen op andere voorzieningen, bijvoorbeeld het Noodfonds van het Rijk. Inwoners die vanuit het Hofse noodbudget al zijn geholpen of een energietoeslag hebben gehad, kunnen alsnog een beroep doen op het Noodfonds van het Rijk. Het Noodfonds van het Rijk heeft geen effect op de energietoeslag.
Daarnaast heeft de Hof de regeling voor de energietoeslag 2022 aangepast, waardoor nu ook studenten uit Hof van Twente in aanmerking kunnen komen voor energietoeslag 2022.
Bovendien wordt vroegsignalering bij schulden in Hof van Twente verduurzaamd. Als er signalen van betalingsachterstanden van inwoners worden ontvangen, gaat Hof van Twente hier meteen mee aan de slag. Er wordt contact opgenomen met de betreffende inwoner vanuit een helpende benadering. Meestal reageren inwoners opgelucht dat zij op deze manier hulp krijgen. Soms is het voldoende om samen met de inwoner alles even op een rijtje te zetten, een andere inwoner heeft behoefte aan een lening en weer andere inwoners worden doorverwezen naar de Stadsbank.

Voor een gezonde financiële situatie is het van belang dat inwoners voldoendehandvatten, kennis en tips ontvangen om financieel zelfredzaam te zijn of te worden. In 2023 wordt daarom een training financiële zelfredzaamheid aangeboden aan inwoners van de gemeente die een uitkering ontvangen of die bekend zijn met schulden. Hiermee wordt geprobeerd schulden ofwel verergering van schuldenproblematiek te voorkomen.
Hof van Twente gaat er voor zorgen dat mensen gemakkelijk de weg kunnen vinden als zij hulp nodig hebben. Inwoners kunnen informatie over alle regelingen vinden op
www.hofvantwente.nl/energietoeslag of contact opnemen met de gemeente via 0547- 858585 en vragen naar dhr. G. Kingma of dhr. A. Konur van de afdeling Werk en Inkomen.