Kent u de erfcoaches al?

Als erfcoaches werken we al ruim drie jaar met veel plezier in het mooie Hof van Twente.

Inmiddels hebben veel erfbewoners in Hof van Twente met ons kennisgemaakt of hebben ze over ons gehoord. En dan kan het toch nog zo zijn dat u ons niet kent of dat u niet precies weet wat wij voor u kunnen betekenen. Daar gaan we vanaf nu verandering in brengen. In dit artikel stellen we ons graag voor. De rest van dit jaar werpen we maandelijks een blik op een onderdeel van ons werk als erfcoach.

Toekomstgerichte erven

Drie jaar geleden startte de provincie Overijssel het project Toekomstgerichte Erven. Zoals de naam al zegt is het project in het leven geroepen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken op het gebied van wonen, werken en leven. Erfbewoners staan daarbij centraal.

Er verandert veel voor het platteland (stoppende agrariërs, stikstofproblematiek, claim om grond voor natuur, energie of water, woningnood etc). Dat realiseert de provincie zich heel goed en daarom wil ze erfeigenaren in het mooie en ook belangrijke buitengebied ondersteunen bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst. Dit doet de provincie door de inzet van erfcoaches te subsidiëren voor alle gemeenten die zich hiervoor in willen zetten. Met andere woorden; als erfeigenaar kunt u kosteloos een beroep op ons doen.

Wat doen we als erfcoaches

Als erfcoaches begeleiden we erfeigenaren bij al hun vragen, problemen of mooie ideeën met het oog op de toekomst van hun erf, henzelf en/of hun familie. Hoe klein of groot die hulpvraag of wens ook is. Wij zijn een volledig onafhankelijke en neutrale gesprekspartner, zonder agenda of opdracht. Allemaal zijn we opgegroeid op een erf of maakte het onderdeel uit van ons werk en onze passie. We kennen dus als geen ander het leven en werken op het erf. Met onze kennis, ervaring, inspiratie, expertise en netwerk zorgen we ervoor dat u als erfeigenaar in staat bent om zélf duurzame keuzes te maken en in beweging te komen.

We doen een greep uit de thema’s waarvoor wij graag bij u ‘aan tafel’ worden gevraagd én waar we de komende maanden meer over gaan vertellen:

 • Doorontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, verbreding, verdieping van uw (agrarisch) bedrijf
 • Biodiversiteit, duurzame energie
 • Erfontwikkeling, asbest, sloop, rood-voor-rood, nieuwe functies
 • Financiën
 • (mantel)Zorg
 • Wonen/bouwen (klein wonen, circulair bouwen)
 • Transformatie van uw onderneming
 • Kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw
 • Persoonlijke ontwikkeling

Geen erf is gelijk en ook de vragen en wensen van een erfeigenaar zijn persoonlijk. Weet dat gesprekken altijd met veel zorg en in vertrouwelijkheid plaatsvinden. Mocht u door het lezen van deze informatie kennis met ons willen maken, neem dan gerust contact op met de erfcoach in uw gemeente.

Contactgegevens

 • Hendry van Ittersum
  06-57059830
 • ​​​Babke Roeterdink
  06-13488967