Klussendienst SALUT naar Stichting Kringloop Hof van Twente

De Hof van Anpak’n gaat zich inzetten voor die inwoners in onze gemeente, dus ook in Hengevelde, om de minst bedeelden de helpende hand toe te steken. Deze klussendienst, welke door vrijwilligers uit alle kernen binnen de Hof van Twente wordt uitgevoerd, past wat basisactiviteiten niet langer onder Salut-Welzijn en hebben ze dit in goed overleg ondergebracht bij de Kringloop Hof van Twente deelnemer van de Coöperatie de Hof van Anpak’n, aan de Pastoriestraat 2 te Goor. De Klussendienst van SALUT gaat per 1 januari over naar de Stichting Kringloop Hof van Twente gevestigd aan de Pastoriestraat 2 te Goor.

Zowel bij de Stichting Kringloop Hof van Twente als ook het overkoepelend orgaan de Coöperatie Hof van Anpak’n was al maanden geleden besloten om een klussendienst op te richten naast de nieuwe Kringloop Hof van Twente aan de Pastoriestraat 2 te Goor.

Dit genomen besluit heeft het burgerinitiatief genomen omdat men zich terdege realiseerde, dat hier wat betreft uitvoering nog veel wensen kwamen uit de gemeenschap binnen de Hof van Twente.
Ook tijdens de reguliere contacten met Salut als welzijnsorganisatie is over de klussendienst uitvoerig overlegd en naar betere mogelijkheden van de hulp vragende inwoners gekeken.

Mede vanuit dit overleg heeft Salut besloten om met de klussendienst niet door te gaan, was het een mooie gelegenheid deze activiteit via de Kringloop en de Hof van Anpak’n voort te zetten. Dat er nog steeds grote behoefte is van inwoners om kleine klussen in en om het huis te doen is bij beide organisaties bekend en wij achten het bestaan van de klussendienst een dienstverlening die onmisbaar is voor die inwoners, welke daarvoor in aanmerking komen.
De Stichting Kringloop Hof van Twente zet deze klussendienst op dezelfde manier door zoals Salut dat deed. Deze service blijven we dus aanbieden en ze gaat bekijken of de klussendienst volledig voldoet aan de wensen deze inwoners. Daarnaast gaan we ook kijken of de organisatie nog vriendelijker, gerichter en effectiever ingericht kan worden op basis van voortschrijdend inzicht.

Immers inventiviteit, creativiteit en flexibiliteit bepalen de kwaliteit van de uitvoering van de klussendienst en verhogen de waardering en tevredenheid van diegenen waaraan de hulp wordt verleend.
Het burgerinitiatief Hof van Anpak’n heeft dus in volle overeenstemming met Salut de uitvoering ingaande 2018 overgenomen en wil deze club van enthousiaste vrijwilligers binnen de Hof van Anpak’n een mooi platform bieden om mee te helpen aan het welzijn van de inwoners van de Hof van Twente.
De Stichting Kringloop Hof van Twente maakt onderdeel uit van de Coöperatie Hof van Anpak’n en zal binnen een tweetal maanden ook starten met een Repair café binnen de Kringloop Hof van Twente, waar inwoners in de gelegenheid gesteld worden eenvoudige reparaties op de locatie aan de Pastoriestraat uit te laten voeren .