Kogel door de kerk: knalvuurwerk in Hof definitief verboden

De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het instellen van een gedeeltelijk vuurwerkverbod in de Hof van Twente. Vanaf dit moment is het met oud en nieuw verboden om consumentenvuurwerk uit de categorie F3 af te steken. Dit is het zogeheten 'zware vuurwerk' waar vuurpijlen en knalvuuwerk onder vallen. Om dit landelijke verbod mogelijk te maken komen er een aantal aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). William Sanchez van GroenLinks vindt dat de gemeente met een transitieplan moet komen hoe je binnen 5 jaar een algeheel vuurwerkverbod kan invoeren en handhaven. Een verbod op alle consumentenvuurwerk maakt het beter te handhaven en bovendien is het goed voor de luchtkwaliteit, mens en dier en het milieu, aldus GroenLinks.
Veel partijen zetten vraagtekens bij de effectiviteit van het gedeeltelijke verbod, maar gingen om uiteenlopende redenen wel akkoord met het raadsvoorstel.