Landbouw, Infrastructuur en Leefbaarheid stonden centraal op CDA- themadag over het Platteland

Donderdag j.l. organiseerde CDA Hof van Twente een Themadag over de toekomst van het Platteland. Tijdens die themadag stonden de ontwikkelingen in de landbouw, de versterking van de infrastructuur en de leefbaarheid van de kleine kernen en de buurtschappen centraal. Doel van de Themadag was om te horen hoe het beleid dat Overijssel in de komende jaren gaat voeren het beste kan bijdragen aan een goede toekomst van het platteland. Zo werd ‘s middags werd een werkbezoek gebracht aan de basisschool en aan gemeenschapscentrum de Hoff in Azelo. Tijdens dit bezoek, waarbij naast enkele leerkrachten ook het bestuur van de Hoff en het Platform Buurtschappen waren vertegenwoordigd, werd gediscussieerd over de belangrijke positie die de kleine scholen innemen in een buurtschap en over de mogelijkheden om de leefbaarheid in de buurtschappen op peil te houden.

Daarna werd een werkbezoek gebracht aan het nieuwe St. Elisabeth te Delden. Tijdens dit bezoek werd gediscussieerd over onderwerpen als vergrijzing en de woon- en zorgbehoefte van ouderen. Tijdens dit bezoek waren enkele vertegenwoordigers van CarintReggeland aanwezig die een rondleiding gaven in de gerealiseerde nieuwbouw. Aan de discussie over de positie van de ouderen in onze samenleving werd ook deelgenomen door het Seniorenplatform Hof van Twente, door wethouder Pieter van Zwanenburg en door enkele raadsleden. Ook het Hengeveldse lid van het Seniorenplatform Jan Wantia nam deel aan het bezoek en aan de discussie.

Van de zijde van het CDA waren zowel in Azelo als in Delden naast het CDA-bestuur aanwezig Eddy van Hijum (Gedeputeerde en Lijsttrekker voor de komende verkiezingen), Hester Maij (Gedeputeerde en kandidaat Statenlid) en Ben Eshuis (kandidaat Statenlid voor het CDA).

’s Avonds werd de Themadag afgesloten met een druk bezochte verkiezingsbijeenkomst bij café Assink te Hengevelde. Tijdens deze avond werd door de zaal uitvoerig gediscussieerd met Hester Maij, Ben Eshuis en Anne Flierman (1ste kamerlid uit Markelo) over de toekomst van de landbouw, de economie en de leefbaarheid in de kleine kernen en op het platteland. De discussie werd voorafgegaan door een tweetal inleidingen over deze onderwerpen. Deze inleidingen werden verzorgd Martin Hemmink (veehouder in Wiene) en door Agnes Damveld (plattelandsmanager).