Lezing over Associatieverdrag met Oekraïne voor inwoners Hof van Twente

Op woensdag 6 april 2016 vindt in Nederland een raadgevend referendum plaats over de Wet tot goedkeuring van de Associatie-overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds. Bij velen bestaan vragen over dit onderwerp: wat houdt dit samenwerkingsverdrag precies in, en wat betekent het verdrag voor Europa, en ons land in het bijzonder, en voor Oekraïne?

De Vereniging Hof van Twente – Kiev-Pechersk onderhoudt al 25 jaar goede vriendschappelijke contacten met het Pechersk District van Kiev. Mede gelet op haar statutaire doelstellingen, wil de Vereniging ook graag een positieve bijdrage leveren aan een open en eerlijke voorlichting over de EUAssociatie-overeenkomst met Oekraïne. Onduidelijkheden kunnen immers leiden tot vooroordelen, die in de weg kunnen staan aan een weloverwogen keuzebepaling in het komende referendum.

Om antwoorden te bieden op de vele vragen rond de Associatie-overeenkomst met Oekraïne en het desbetreffende referendum organiseert de Vereniging Hof van Twente – Kiev-Pechersk een openbare lezing over dit onderwerp. De lezing zal worden verzorgd door Mr. Pieter Jan Wolthers. Als Nederlands Ambassadeur in Kiev in de periode 2009-2013 was de heer Wolthers nauw betrokken bij de totstandkoming van dit samenwerkingsverdrag. Door een kenner van de materie aan het woord te laten, beoogt de Vereniging ertoe bij te dragen dat de kiezers straks in het referendum over de goedkeuring van de Associatie-overeenkomst met Oekraïne een gefundeerde keuze zullen kunnen maken.

De openbare lezing, die vrij toegankelijk is, vindt plaats op maandag 14 maart 2016 in Zalencentrum De Bebsel, Hengeveldestraat 20 te Goor aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

(bron: www.nieuwsuitdelden.nl)