Lezing Stichting Hofvogels op 9 mei

Donderdag 9 mei om 20.00 uur verzorgen vrijwilligers van de Stichting Hofvogels op uitnodiging van IVN Diepenheim een lezing over het belang van de steen- en kerkuil voor een gevarieerde en gezonde biodiversiteit. Met behulp van een levendige power point presentatie en uitstalling van nestkasten en informatiefolders wordt ingegaan op de levenscyclus van deze uilensoorten en de positieve ontwikkelingen van beide soorten in de Hof van Twente. Ook wordt ingegaan op de inzet van de circa 50 vrijwilligers van de Stichting en circa 350 kasthouders uit de gemeente om deze inheemse uilensoorten in hun levensonderhoud te ondersteunen en de bijdrage die hieruit ontstaat voor de natuur en ons landschap. De Stichting werkt hierin nauw samen met partijen als de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, de Provincie Overijssel en IVN Diepenheim.

De lezing is voor een ieder (gratis) toegankelijk en vindt plaats in het Ottenhuis, gevestigd in perceel Raadhuisstraat 8 te Diepenheim. Automobilisten kunnen hun auto kwijt op de hoek Kuimgaarden - Hagen waar een ruime parkeerplaats aanwezig is.

De Stichting Hofvogels investeert in belang van natuur, landschap en biodiversiteit met succes in de levensomstandigheden van de verschillende inheemse uilensoorten. Boerenlandvogels, waaronder de steen- en kerkuil, hebben het niet alleen steeds moeilijker om zich te handhaven. Vele planten, dier- en vogelsoorten dreigen zelfs uit ons landschap te verdwijnen of zijn daar al uit verdwenen. Dit als gevolg van verdergaande verstedelijking, industrialisatie en ontwikkelingen in de agrarische sector. Factoren die niet alleen hebben geleid tot een substantiële afname van geschikte leefgebieden. Maar ook tot een schrikbarende afname van insecten en insectensoorten, die aan basis staan van de levenscyclus van planten, vogels en diersoorten.

De inzet van Stichting is niet alleen gericht op het creëren van bewustwording om voor de steen- en kerkuil te investeren in natuur, landschap en biodiversiteit. Maar ook door daadwerkelijk te investeren in zogenaamde ‘natuurerven’ en het terugbrengen of herstellen van herkenbare landschapselementen in het landschap. Hiervoor zoeken we erfbewoners die samen met ons willen investeren in een meer natuurvriendelijk erf. Een erf dat aantrekkelijk is voor vlinders, bijen en vogels is immers ook een aantrekkelijk erf om te wonen en draagt ook nog eens bij aan een gezonde biotoop voor de steen- en kerkuil..

Geïnteresseerde erfbewoners kunnen via Landschap Overijssel gratis een erfinrichtingsplan laten opmaken en via de Stichting een bijdrage van tot € 750.- tegemoet zien voor de aanschaf van het benodigde plantgoed. Denk hierbij aan (fruit) bomen, nootbomen, heggen, hagen, zaaigoed en dergelijke. Het is de bedoeling dat vooreerst 35 erven op deze wijze meer natuurvriendelijk worden ingericht. Belangstellende erfbewoners kunnen hiervoor op 19 mei opgeven bij één van de aanwezige vrijwilligers van de Stichting of hiervoor de benodigde informatie krijgen. Ook kunnen zij zich hiervoor rechtstreeks opgeven via secretariaat@hofvogels.nl