Lokale initiatieven succesvol tijdens Pitch Burgerondernemingen Overijssel

Voor een enthousiast publiek van zo’n tachtig man presenteerden zes lokale burgerinitiatieven op donderdag 18 juni hun ondernemende plannen in het Provinciehuis in Zwolle. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende financiers (fondsen, banken, crowdfunding) ondersteunde diverse initiatieven met coaching en een financieringsgesprek. ‘Doors Wide Open’ uit Goor sleepte de publieksprijs van € 1.000,- in de wacht. Tim Jongman vertegenwoordigde het Hengeveldse BWIH (Blijven wonen in Hengevelde). Dit is zoals eerder gemeld een groep die care-brede kleinschalige woonvorm wil realiseren. Tim Jongman vertelde over Anton, die na een herseninfarct zowel professionele hulp nodig heeft als de steun van een groep mantelzorgers. Wanneer dat goed geregeld is, kan Anton in zijn dorp blijven wonen. De bewoners van Hengevelde hebben zelf het initiatief genomen om dit te realiseren en samenwerking gezocht met zorginstellingen. De investeringen zijn fors. De jury bood aan mee te denken over de financiering.

De Pitch Burgerondernemingen is een initiatief van de Provincie Overijssel. Stimuland verzorgde de uitvoering. Klik hier voor een beeldverslag van de bijeenkomst.
De volgende burgerinitiatieven pitchten op 18 juni hun plannen.