Maar liefst 76 aanmeldingen voor Veegplan 2019

76 erfeigenaren hebben zich aangemeld voor het Veegplan 2019. Dat is het resultaat van de vier informatieavonden in oktober, die gemeente Hof van Twente heeft georganiseerd. Wethouder Wim Meulenkamp: “Tijdens de informatieavonden zijn we met erfeigenaren in gesprek gegaan over wat er allemaal kan op hun erf. In veel gevallen bleek dat meer dan mensen vooraf dachten. We merkten die avonden al dat er veel betrokkenheid en enthousiasme was, en dat zien we ook terug in het grote aantal aanmeldingen. Elke aanmelding staat voor een betrokken erfeigenaar die aan de slag wil met de ontwikkeling van het eigen erf. Als gemeente werken we daar graag zo goed mogelijk aan mee. Het leert ons ook dat we onze inwoners voortdurend moeten informeren over wat er allemaal kan, ook op andere terreinen.”

Het veegplan is een bestemmingsplanwijziging waarbij meerdere (kleinschalige) initiatieven bij elkaar worden geveegd in één procedure. Hiermee worden kosten en tijd bespaard voor zowel aanvragers als gemeente en is er volop ontwikkeling in het buitengebied. Erfeigenaren konden zich tot en met vrijdag 16 november aanmelden voor het Veegplan 2019. Maar liefst 76 erfeigenaren hebben dus van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Tijdens de informatieavonden die de gemeente in oktober organiseerde, werd volop aandacht besteed aan het Veegplan 2019. Tijdens deze avonden werden mensen geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van (ver)bouwen, asbestrenovatie en duurzame energie. Ook werd uitleg gegeven over het veegplan. De belangstelling voor deze avonden was groot met ruim 500 bezoekers. Wat gebeurt er nu? De gemeente beoordeelt eerst alle aanmeldingen en bekijkt of ze geschikt zijn om mee te nemen in het veegplan. Na beoordeling horen de aanmelders van ons of hun plan mee kan in het veegplan en of er nadere onderzoeken of informatie nodig is. Wij willen in het voorjaar van 2019 de bestemmingsplanprocedure starten.

Meer informatie Mensen die zich niet hebben aangemeld, maar wel willen weten wat er op hun erf mogelijk is, kunnen contact opnemen met Maarten Nieboer, team Ruimtelijk Domein van de gemeente Hof van Twente, tel. 0547-858585 of e-mail info@hofvantwente.nl.