Meting veiligheidsgevoel in Hof van Twente

De gemeenteraad heeft een nieuw veiligheidsbeleid vastgesteld. Een van de belangrijkste elementen daarbij is dat u zich veilig en prettig voelt in uw eigen buurt. Burgemeester Nauta: “Juist om deze reden doen we de komende tijd onderzoek naar gevoelens van veiligheid. Uw hulp is daarbij belangrijk.”

Onderzoek veiligheid

Samen met de politie kan de gemeente Hof van Twente bijdragen aan het veiliger én leefbaarder maken van uw buurt. Maar daarvoor hebben wij uw inbreng nodig! U kunt de gemeente helpen door het invullen van een vragenlijst en zo uw ideeën en mening met de gemeente delen. Vanaf 7 maart voert het Kennispunt Twente in opdracht van de gemeente Hof van Twente een onderzoek uit naar de gevoelens van veiligheid en de factoren die dat gevoel beïnvloeden.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 26 maart. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De gemeente wil u als inwoner nu en in de toekomst graag meer betrekken en invloed geven bij de plannen die die wij ontwikkelen voor de leefbaarheid en veiligheid. Door het delen van uw ideeën en ervaringen geeft u de gemeente input voor deze plannen.

Schriftelijke vragenlijst

U kunt de vragenlijst op uw computer of telefoon invullen. U kunt ook een schriftelijke vragenlijst opvragen. U kunt dat doen via telefoonnummer 053 4876 720 of per e-mail info@kennispunttwente.nl. U kunt ook een schriftelijke vragenlijst invullen in een van de bibliotheken of het gemeentehuis.

We hopen dat veel mensen de vragenlijst invullen!

Meedoen op uw computer

Ga in uw browser naar: www.kennispunttwente.nl/vragenlijsten. Op deze webpagina staat een button om naar de vragenlijst te gaan. Door hierop te klikken kunt u met de vragenlijst beginnen.

Meedoen met een smartphone

U kunt ook met de camera op uw telefoon of tablet de QR-code scannen. U krijgt dan de melding dat u de vragenlijst kunt openen op uw telefoon.