Milieuplein in Hengevelde

In Delden en Goor zijn sinds kort nieuwe milieupleinen geplaatst en geopend door de Hengeveldse wethouder Harry Scholten. De milieupleinen zorgen ervoor dat u gemakkelijk uw afval kwijt kunt en dat aan de bron kunt scheiden. Op deze site zijn er in het verleden al enkele artikelen gepubliceerd betreffende veroorzaakt overlast door dumping van afval rondom de plastic containers aan de Diepenheimsestraat. Komt er ook een dergelijk milieuplein in Hengevelde? Wethouder Harry Scholten:”Dat ligt wel in de lijn der verwachting, we willen minimaal in elke kern zo'n milieuplein. Alleen jammer dat niet iedereen snapt dat vol niet betekent dat je de vuilnis er dan naast kunt zetten. Hierop moeten we elkaar op aanspreken. Ook oud terrrasmeubilair past niet, dat moet men toch snappen, dus rij dan direct door naar Bruins en Kwast; ons afvalbrengpunt”.

Dus binnen een jaar een milieuplein aan de Diepenheimsestraat te Hengevelde? “Dat heb ik niet gezegd maar we gaan er nu wel mee aan het werk!Het is van vele factoren afhankelijk dus tijd noemen kan ik gewoonweg niet. In ieder geval zo snel als binnen onze mogelijkheden ligt".

Waarom milieupleinen?

Een milieuplein maakt het mogelijk afvalstromen goed te scheiden. Door dit vanaf de bron goed te doen ontstaan afvalstromen die we meteen goed kunnen verwerken tot herbruikbare grondstoffen voor nieuwe producten of diensten. Een milieuplein levert een belangrijke bijdrage aan een schone omgeving, het heeft een hoog milieurendement en draagt bij aan een afvalloze samenleving. 

Aanbieden verpakkingen

Dat betekent overigens niet dat we uw verpakkingen niet meer huis aan huis ophalen. Eens per twee weken worden de verpakkingen (plastic, drankenkartons en blik) ook bij u thuis opgehaald. Het milieuplein is dus een extra service. De milieupleinen vervangen daarmee de bovengrondse afvalcontainers in Goor en Delden. Een milieuplein is netter en verzorgder. En er kunnen veel afvalstromen op één plek worden ingezameld. De afvalstromen brengen op hun beurt weer geld op. We hebben het milieuplein dicht bij de winkels geplaatst, volgens het principe ‘drop and shop’. U kunt uw plasticafval dus gemakkelijk kwijt als u boodschappen gaat doen.