Militaire oefeningen van 1 tot en met 5 juli

De Koninklijke Landmacht oefent van 1 tot en met 5 juli in de provincies Overijssel en Gelderland. Zo’n 24 militairen van Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre nemen deel aan de oefening. Zij verplaatsen zich per voertuig en te voet.

Een onderdeel van de oefening bestaat uit het in de gaten houden van verkeersknooppunten, overgangen en bruggen. Tijdens de oefeningen worden verschillende militaire voertuigen ingezet en wordt er gebruikt gemaakt van bestaande wegen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schaderegeling

Als er door de oefening schade is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van de gegevens van de militaire eenheid (kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade) melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004 – 3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 088 – 95 61 951
E-mailadres: Jdvclaims@mindef.nl