Mogelijk meer vluchtelingen in Hengevelde door GroenLinks: “Ruimhartig opvangen”

Er is een groot tekort in ons land aan opvangplekken voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of andere levensbedreigende toestanden in eigen land. Daarbij komt dat vluchtelingen die een status krijgen niet allemaal uit een AZC kunnen doorstromen naar een passende woongelegenheid in een gemeente en er daardoor minder opvangplakken voor asielzoekers beschikbaar zijn. Het gaat om ongeveer 11.000 statushouders die daarop wachten.

GroenLinks wil dat asielzoekers ruimhartig en passend kunnen worden opgevangen in Nederland en daarom ook in onze gemeente waarmee we voldoen aan onze internationaal aangegane verplichting en onze morele plicht om mensen in nood te ondersteunen.

Op vragen hierover van GroenLinks belooft het College zo snel mogelijk na te zullen gaan welke mogelijkheden er in Hengevelde n in de rest van de Hof van Twente nog zijn en om dat door te zullen geven aan de regionale regietafel hierover, waaraan wethouder van Zwanenberg deelneemt. Ook belooft het College nog naar extra mogelijkheden te zoeken in overleg met de woningcoöperaties.