Nieuwe directeur De Reggehof en Muziekschool Hof van Twente

Clement Postmus wordt per 1 mei 2018 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van De Reggehof en de Muziekschool Hof van Twente. De voorzitter van het bestuur van De Reggehof, Han Wiendels, is blij met de komst van Clement Postmus. ‘Zowel De Reggehof als de Muziekschool Hof van Twente willen gezamenlijk invulling geven aan de beleidsvisie van de Gemeente Hof van Twente en een goed kunst- en cultureel aanbod doen dat de Hof van Twente tot een aantrekkelijke gemeente maakt. De huidige vruchtbare samenwerking wordt nu verder doorgevoerd richting één Raad van Toezicht voor beide organisaties zonder dat de juridische onafhankelijkheid op wordt gegeven. De ervaring die Clement Postmus meebrengt geeft ons alle vertrouwen dat hij die focus verscherpt en de organisatie verder ontwikkelt.’

Clement Postmus is een zeer ervaren manager met een groot netwerk. Hij is door de wol geverfd in het besturen en begeleiden van organisaties binnen de regionale publieke omroepen op commercieel gebied. Graag zou hij zijn jarenlange ervaring willen inzetten voor de sector van waaruit hij ooit begonnen is. Postmus heeft in het begin van zijn professioneel bestaan oa. gewerkt voor het Amsterdams Uit Buro en Paradiso. Hij ziet een uitdaging om antwoord te vinden op de vraag hoe de sector, die getroffen wordt door bezuinigingen, vergrijzing, afnemende subsidies weer nieuw leven ingeblazen kan worden. Postmus: "De culturele sector is niet alleen een broedplaats van talent, maar verbindt en verrijkt ook mensen en voegt daardoor veel waarde toe aan de samenleving. Dat inspireert mij enorm”.

Nu deze kans bij De Reggehof zich voordoet is het voor Postmus dé gelegenheid om zijn hart te volgen. Postmus: "Naast mijn brede ervaring in bestuurlijke zin in zowel het publieke domein als het bedrijfsleven ben ik vooral ook iemand die zelf actief is geweest in de wereld van muziek en neem ik op onbewaakt moment de gitaar nog wel eens ter hand om mijn kunsten te vertonen. Niet dat ik de sterren van de hemel speel, maar het biedt mij net als zoveel amateur beoefenaars een heerlijke uitlaatklep voor de dagelijkse beslommeringen en het geeft me de mogelijkheid met anderen actief bezig te zijn met muziek. De Reggehof is voor velen en ook voor mij een plek waar met weinig middelen een heel breed palet aan culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, die belangrijk zijn voor Goor en de andere kernen van de gemeente. Mijn doel is dan ook om het centrum naar een nieuwe fase te begeleiden, zaken op orde te houden en te brengen en de velen mensen die vrijwillig een bijdrage leveren te koesteren. Ik kan dan ook niet wachten om aan de slag te gaan voor De Reggehof".

Clement Postmus is 55 jaar en woonachtig in Goor