Nieuwe raad Hof van Twente geïnstalleerd

Op donderdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad van Hof van Twente geïnstalleerd. Burgemeester Ellen Nauta sprak de raadsleden toe over hun belangrijke taak als volksvertegenwoordigers. "U moet als gemeenteraad alle belangen afwegen en daarmee het algemeen belang dienen. Lastig, want u komt elk uit uw eigen kern of buurtschap. Vanaf vandaag bent u lid van gemeenteraad en dus dient u de belangen van alle inwoners."

De burgemeester benadrukte verder dat de taak van de gemeenteraad steeds zwaarder wordt. "Dat komt onder andere doordat de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Dat maakt het steeds moeilijker om uit de veelheid aan informatie de hoofdlijnen te distilleren. Daarnaast is de gemeenteraad niet de enige die zich bekommert om de gemeenschap. Dat is van alle tijden, maar de wijze waarop inwoners zich manifesteren is veranderd door de komst van technologie en digitale media. We moeten iedereen betrekken, ook mensen die zich minder makkelijk uiten. Dat vraagt om een gesprek, ook als dat moeilijk of onmogelijk lijkt."

Na de toespraak legden de raadsleden de eed af of de verklaring en belofte. Daarmee is de nieuwe raad officieel geïnstalleerd. De eerste vergadering van de nieuwe raad is op dinsdag 17 april.