Nieuwjaarsreceptie gemeente drukbezocht – Speech Ellen Nauta online

Op dinsdagavond 6 januari is in de raadszaal van het gemeentehuis in Goor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hof van Twente gehouden. De receptie werd ook dit jaar weer druk bezocht. Hengeveldenaar en wethouder Harry Scholten zette enkele sporters uit de Hof in het zonnetje, die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd (foto boven). Burgemeester Ellen Nauta hield voor de enkele honderden aanwezigen de traditionele nieuwjaarsspeech. Hieronder de volledige toespraak.

Geachte genodigden, Commissaris van de Koning, mevrouw Bijleveld, Beste mensen,

Een Nieuwjaarspeech begint, vreemd genoeg, altijd met een korte terugblik op het voorbije jaar en wordt dan gevolgd door goede voornemens. Als historicus van huis uit, hecht ik veel waarde aan het verleden, omdat daar het heden goeddeels op wordt gebouwd. En toch waag ik het om de terugblik op 2014 te laten voor wat het is, met alle hoogte- en dieptepunten in onze persoonlijke levens, in dat van onze gemeenschap en in dat van Nederland en de wereld. We hebben een turbulent jaar afgesloten. En mag ik daarbij aantekenen dat ik erg blij ben dat al onze hulpverleners weer voor u klaar stonden en u hen hun werk hebt laten doen. Veiligheid is, zoals wij helaas weten, geen vanzelfsprekendheid meer, niet in Nederland en al lang niet meer daarbuiten. Dank aan de brandweer, aan de politie en al die andere hulpverleners die er ook dit jaar weer voor ons waren!

Die goede voornemens wilde ik dit jaar ook eens overslaan. Kan ik makkelijk zeggen, want mijn afvalpoging startte al in 2014 en roken doe ik allang niet meer. Maar u begrijpt wat ik bedoel: een mens wordt gekend door zijn daden, het is slechts een enkeling gegund om door gedachten gekend te zijn. Waarmee ik maar wil zeggen dat denken een belangrijke deugd is, maar handelen vaak meer opbrengt.

Daarmee onderschrijf ik tegelijk het nu veelgehoorde adagium dat 2014 het jaar van de ideeën was en 2015 het jaar van het handelen wordt. Het afgelopen jaar kregen de wetten vorm die voor de transities zorgden en in 2015 zorgen voor de transformatie.  In 2014 dachten we na over de toekomst van ons Twente.

Er waait een nieuwe wind. Ondernemers staan te trappelen, milieudeskundigen weten zeker dat het “nu of nooit is”, banken werken aan hun eigen cultuuromslag en de samenleving heeft genoeg van een overheid die zelfredzaamheid roept, maar dat geen handen of voeten geeft.

De belangrijkste handeling die wij in 2015 in gezamenlijkheid kunnen uitvoeren, is ervoor zorgen dat zelfredzaamheid geen loze kreet wordt. Geen begrip zonder inhoud en zonder betekenis, maar opnieuw een van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving wordt. Waarbij er niet alleen oog is voor de kwetsbaren, maar ook voor al die mantelzorgers, vrijwilligers en pleegouders die zelfredzaamheid echt betekenis geven, dag in dag uit.

Zelfredzaamheid, de weerbaarheid van mensen en van gemeenschappen, verdween sluipenderwijs en werd vervangen door een steeds groter wordend publiek domein waar de overheid de taak van de gemeenschap overnam. In de zorg, in het onderwijs, in de economie. En net als vertrouwen te paard gaat en te voet komt, zullen we ook onze eigen weerbaarheid opnieuw moeten ontdekken. Langzaam, maar hopelijk wel gestaag. Misschien klinkt dit te vrijblijvend voor mantelzorgers die al aan het eind van hun kunnen zijn, voor ondernemers die eerder last dan gemak hebben van een terugtrekkende overheid, voor ouderen die als laatsten achterblijven in verzorgingstehuizen die sluiten, voor werkzoekenden die een steeds korter en kleiner vangnet hebben.

Maar weerbaarheid begint altijd bij geloof in jezelf en in elkaar. Wat jij niet kan, kan ik misschien wel en omgekeerd. Elkaar opzoeken, met elkaar in gesprek gaan, elkaar om hulp vragen. Daar is niks zweverigs aan. Daar is niks vrijblijvends aan. Het is voor iedereen wennen. Voor u als inwoners van onze mooie Hof, want u kunt zorg nodig hebben, uw kind kan hulp nodig hebben, uw wijk of buurtschap kan een concreet probleem hebben. Voor de gemeente want we kunnen niet alles meer wat we zo gewend zijn te doen. De jongens van de buitendienst balen net als u. Want het is hun eer te na als uw straat er niet strak bij ligt. Maar we kunnen niet alles meer en doen dus een beroep op u. En laten we eerlijk zijn, die straat ligt er best nog strak bij. Het is nog niet zo slecht wonen in Hof van Twente! En datzelfde geldt voor onze vergunningverleners en onze handhavers, voor onze mensen achter de balie en in de telefooncentrale, voor ons nieuwe team Toegang dat u met raad en daad terzijde gaat staan bij alle gevolgen van de transities.

De koning gaf aan dat Nederland meer is dan 17 miljoen selfies en dat eenheid zonder verscheidenheid verstikkend is en verscheidenheid zonder eenheid los zand is. Zonder ook maar in de buurt te komen van onze nieuwe vorst, zou ik willen zeggen: onze Hof is meer dan 6 kernen en 13 buurtschappen. Wij zijn Hof van Twente, een zelfbewuste gemeente die haar uniciteit haalt uit de verscheidenheid en haar kracht uit de eenheid. Zo willen we ons ook in Twente, in Overijssel bij onze Achterhoekse en Duitse buren laten zien en horen. Die profilering is geen doel op zich, het is een middel om actief samenwerking te zoeken in het belang van onze inwoners. Aan dat profiel werkt ons College en onze Raad. Zodat andere Twentse, Overijsselse en Duitse gemeenten weten wat ze aan de Hof hebben, wat de Hof hen te bieden heeft en wat wij in de samenwerking met anderen zoeken. En zelfbewuste Hof in een sterk Twente dat weet wat zij waard is. Laat dat onze pro-actieve bijdrage zijn aan de Twentse zoektocht naar samenwerking. Niet vrijblijvend en altijd gericht op resultaat!

Dat noaberschap Tukkers al zo lang bindt hoeft dan niet eens meer te worden gezegd. Over weerbaarheid gesproken!  In dit kader noem ik met trots het initiatief van ons raadslid, Yvonne Nijhof. Mede dankzij haar bestaat er nu een Noaberschapsfonds waarin de provincie Overijssel een miljoen Euro ter beschikking stelt voor stimulering van sociale samenhang. Samen met het Oranjefonds kunnen er veel mooie initiatieven worden ondersteund en ik vertrouw erop dat daar de nodige uit onze Hof bij zullen zijn!

Het nieuwe college is enthousiast aan de slag gegaan. En weet zich daarbij ondersteund door een huis dat weliswaar in aantal geslonken is, maar zeker niet in professionaliteit. En weet zich ook gesteund door een betrokken en deskundige Raad. Niemand zal ontkennen dat het begin van de nieuwe periode zwaar was en vertrouwen ver te zoeken. De Regge stroomde breed en meer dan figuurlijk tussen oppositie en coalitie. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Het is geheel op het conto van deze Raad te schrijven dat men elkaar weer heeft gevonden in een constructieve verscheidenheid en in het belang van onze inwoners. Het nieuwe vergadersysteem dat vanaf dit jaar wordt gebruikt, is er op ingericht om u weer terug te krijgen in ons huis van de democratie. Ik vertrouw erop dat u die handschoen ook oppakt en raad en college kritisch blijft volgen en bevragen.

De komende periode zullen drie thema’s volop in de schijnwerpers staan: Economie, Duurzaamheid en Zorg voor elkaar. Het College heeft aangegeven het samen met u , met de Raad en met dit huis vorm en inhoud te willen geven. En vooral te willen denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Want niks is makkelijker dan elkaar de put in praten. Onze Hof blijft een prachtige plek om te wonen, te werken, te winkelen en te verpozen. En we zijn verplicht aan elkaar om dat uit te dragen. Daar past aandacht voor onze kernen en buurtschappen bij. Kleine kernen als kerntaak omdat we dan werken aan duurzame oplossingen en de leefbaarheid vergroten, óók in onze Hof waar cijfers krimp laten zien. Daar past een economisch plan bij dat acties aangeeft op alle terreinen die voor onze economie van belang zijn: klein en groot ondernemerschap, recreatie en toerisme, werkgelegenheid. Daar passen zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis bij, een energiecoöperatie en een straat die werkt een duurzaamheid. Daar past een sociaal beleid bij dat ten volle gebruik en géén misbruik maakt van het noaberschap, met zorg voor de kwetsbaren én de verzorgenden.

2015 wordt een boeiend jaar. Onze Commissaris heeft het ook al genoemd. We vieren 70 jaar bevrijding, vrijheid van meningsuiting en respect voor elkaar. In Hof van Twente wordt die herdenking door u groots aangepakt : Door een initiatief als Delden Terug naar Toen, door de herdenkingen in Markelo, Goor en Diepenheim en Keep Them Rolling. En die vrijheid van meningsuiting komt ook tot uiting als wij op 18 maart de Statenverkiezingen houden. Het wordt het jaar van de Twentse samenwerking want zoals de ondernemers in een paginagrote advertentie al aangaven evenals de Commissie van Wijzen, de Twente Board en de stuurgroep heroriëntatie Twentse samenwerking. Het is nú zaak om te gaan handelen en dat kan alleen samen.


En als we dan toch eindigen met enkele dromen, dan voeg ik daar nog een persoonlijke aan toe. Op 1 januari 2016 bestaat onze Hof 15 jaar. We zijn meer dan 6 kernen en 13 buurtschappen. Wij halen onze uniciteit uit verscheidenheid en kracht uit onze eenheid. Ik roep u op om die weerbaarheid vorm en inhoud te geven door initiatieven die u als geen ander kunt bedenken en uitvoeren.

Er waait een nieuwe wind. Die waait door de gangen van ons gemeentehuis, door onze kernen en buurtschappen, door Twente en door Nederland. Wind kondigt verandering aan en hoe weerbaarder wij zijn, hoe meer wij van die verandering gebruik kunnen en willen maken.

Namens het College en alle mensen in ons huis wens ik u een gezond, actief en weerbaar 2015!

(foto: Jan Schoneveld)