Nog ruim 700 extra openbare laadpalen in gemeente tot 2030

Uit de actualisatie van de integrale laadvisie van de gemeente Hof van Twente blijkt dat er op dit moment 78 openbare laadpunten voor elektrische voertuigen zijn. De meeste actuele prognoses van ElaadNL van Hof van Twente voor 2030 is dat er dan 815 openbare laadpunten nodig zijn.

Dat betekent dat de gemeente de komende 6 jaar nog 737 openbare laadpunten moet realiseren. Een eerste uitgangspunt is dat rijders van elektrische voertuigen deze zoveel mogelijk laden op eigen terrein. Indien dit niet mogelijk is kan een laadpaal in de openbare ruimte worden aangevraagd. In tegenstelling tot enkele andere gemeente acht het college van burgemeester en wethouders het onwenselijk om kabelgoten toe te staan van een particulier laadpunt, waarbij het voertuig op openbaar terrein staat.

De ontwikkelingen rondom de kabelgoten wil het college de komende 2 jaar volgen om bij een volgende actualisatie opnieuw een afweging te kunnen maken. Tot die tijd blijft het in ieder geval niet toegestaan en zal er dan ook op worden gehandhaafd.