‘Ondernemersverenigingen Hof van Twente op de barricaden’

Naar aanleiding van het artikel van vanmorgen in Tubantia hebben ondernemersvereniging Goor Collectief en de Stichting BIZ Centrum Goor gemeend om ook een brandbrief naar burgermeester Nauta te moeten sturen en aan te geven dat een verdere lockdown onacceptabel en onverantwoord is. Hierbij zijn ook de andere ondernemersverenigingen binnen de Hof van Twente opgeroepen hetzelfde te doen. Ellen te Riele heeft namens alle ondernemersverenigingen reeds een brief geschreven.
Ook het Ondernemersplatform Hof van Twente waarin alle ondernemersverenigingen binnen de Hof van Twente verenigd zijn heeft aangegeven een brief te schrijven om de druk op de Burgermeester en Wethouders te verhogen. Voor alle duidelijkheid verwijs ik jullie naar de bijgesloten brief.

Ondertussen is er ook al een reactie van onze burgemeester waarin ze stelt dat ze de brieven zeker mee gaat nemen in het overleg met de Twentse burgermeesters en de urgentie gaat benadrukken maar ze vraagt wel nadrukkelijk begrip voor het feit dat de afweging van de verschillende belangen bij het landelijk Veiligheidsberaad ligt en niet bij de afzonderlijke burgermeesters of het regionale Twentse overleg

Hieronder de desbetreffende brief:

Geacht college,

Wij willen u laten weten dat de ondernemersvereniging Goor Collectief en Stichting BIZ, ongeacht het advies van het OMT, een langere lockdown zonder soepelere regels voor winkels en horeca onacceptabel vinden.

Het begrip voor de maatregelen neemt zienderogen af en er bereiken ons schrijnende verhalen. De rek is eruit, zowel mentaal als financieel. De compensatie die de Rijksoverheid uitkeert, is bij lange na niet voldoende. Ondernemers komen er (net) niet voor in aanmerking, of krijgen geen compensatie door bijvoorbeeld goede maanden oktober en november, waardoor het omzetverlies in een vierde kwartaal niet voldoende is voor compensatie. Maar men heeft dus wel veel minder omzet, met dezelfde, of zelfs hogere, kosten. Het beeld dat wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat dus niet zo is, is pijnlijk. Er resteren vaak hoge schulden voor deze ondernemers. De abrupte aankondiging van de winkelsluiting, juist in december, is hard aangekomen.

Als vertegenwoordigers van de ondernemers en winkeliers in Goor vragen wij u om bij de veiligheidsregio en/of het overleg van burgemeesters, en daarnaast bij het kabinet, aan te dringen op een mogelijkheid voor winkels, horeca, kappers en andere dienstverleners om op een veilige wijze verder te openen. De manieren waarop het veilig open kan zijn afgelopen jaar al vaker ingezet en hebben bewezen dat het kan.

Wij begrijpen de zorg voor de gezondheidszorg en willen ook zeker onze waardering voor deze sector en al deze mensen uitspreken! Maar het is tijd om naast de gevolgen voor de gezondheid ook naar de economische gezondheid te kijken en daarom zo snel mogelijk, dus per aanstaande vrijdag, toe te staan dat winkeliers, horeca, kappers en andere dienstverleners hun deuren weer veilig openen.

Waar nodig zijn wij vanzelfsprekend bereid om één en ander toe te lichten. Wij gaan er vanuit dat u deze noodkreet oppakt en zien uw gewaardeerde reactie graag tegemoet.

Namens de besturen van ondernemersvereniging Goor Collectief en BIZ

Paul Reef – voorzitter BIZ Henri Tijhuis – voorzitter Goor Collectief