Onderzoek naar ervaringen van inwoners met de afvalinzameling

Wat vindt u van de afvalinzameling in uw straat? Worden uw containers vaak genoeg geleegd? Zijn de kosten van afvalinzameling redelijk? Is het Milieupark vaak genoeg open? Dat zijn een paar van de vragen die de gemeente heeft over uw afval en de inzameling daarvan. Wilt u hierover uw mening geven? Doe dan mee aan de enquête. Afval kan bijna allemaal worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In 2030 willen de Twentse gemeenten 90% van het afval kunnen hergebruiken en nog maar 50 kilogram restafval per inwoner inzamelen. De gemeente Hof van Twente is het hiermee eens. Daarom begon Hof van Twente in 2017 met een nieuwe manier van afvalinzamelen. Vanaf dat moment heeft ieder huishouden verschillende containers (grijs, groen, oranje) voor verschillende soorten afval. Voor het aanleveren van restafval betaalt u sinds dat moment voor iedere keer dat u uw grijze container laat ledigen. De bewoners van appartementen kunnen vanaf 1 januari 2017 met hun milieupas afval weggooien in de ondergrondse container in de buurt. Zij betalen ook per keer dat zij restafval aanbieden. Deze manier van inzameling heet Diftar.

Wilt u uw mening geven ga dan naar de website HofvanTwente.Ikpraatmee.nl. Daar vindt u meer informatie over dit onderzoek en de link naar de vragenlijst. Invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan 10 minuten tijd. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 31 mei 2019.

Met de uitkomsten van de enquête in de hand gaat de gemeente beoordelen of ze de afvalinzameling verder kunnen verbeteren. De uitkomsten van de enquete zullen ze ook betrekken bij besluiten over Diftar in de naaste toekomst. U kunt de vragenlijst afvalinzameling invullen door op de volgende link te klikken:
https://hofvantwente.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/afvalbeleid-hof-van-twente.