Ontwerp woonrijp maken De Marke III fase 1 definitief

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp vastgesteld voor het woonrijp maken De Marke III fase 1 in Hengevelde. In de komende periode worden de voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden aan te besteden zodat de uitvoering begin 2022 kan starten.
In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen voor het woonrijp maken van fase 1 bouwplan De Marke III. Naar aanleiding hiervan is een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp heeft in de periode 30 juni t/m 21 juli 2021 ter inzage gelegen. Op deze ter inzagelegging zijn 6 reacties binnengekomen. Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat het ontwerp gedragen wordt en de uitvoering woonrijp maken kan worden gestart. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp vastgesteld en is hiermee definitief. Het ontwerp is in te zien op de website van de gemeente waar ook een overzicht te zien is van de ingekomen reacties.

Het onderdeel woonrijp maken wordt nu vertaald naar bestek en tekeningen om vervolgens het werk aan te besteden, uit te voeren en op te leveren. Met het woonrijp maken worden de
wegen, uitritten en trottoirs aangelegd, wordt verlichting (bij)geplaatst en de wadi’s daar waar nodig opnieuw geprofileerd. Met het woonrijp maken is de eerste fase van de nieuwe wijk De
Marke III afgerond en komt daarmee in een beheerfase terecht. Inmiddels zijn alle kavels in fase 1 uitgegeven. Enkele woningen moeten nog worden (af)gebouwd. De eerste kavels in
de Marke III fase 2 zijn inmiddels ook uitgegeven.

De werkzaamheden starten naar verwachting begin 2022. De verwachting is dat de uitvoering ongeveer 3 maanden duurt, mede afhankelijk van het weer en andere onvoorziene
omstandigheden. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

Meer informatie
Contactpersoon is de projectleider uitvoering: M. Harbers. Martijn is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl.