Op weg naar een nieuw collegeprogramma

Het coalitieakkoord van de gemeente Hof van Twente wordt momenteel op interactieve wijze uitgeschreven tot een vierjarig collegeprogramma. Zo is op 3 juli gebrainstormd met een dertigtal inwoners (veelal leden Hofpanel). Na de zomervakantie zal het collegeprogramma vorm hebben gekregen. Zodra het collegeprogramma is vastgesteld, zal het op de website van de gemeente worden geplaatst.

De opbrengst van die avond vindt u hierin terug. Bij de uitwerking van het collegeprogramma zullen zij putten uit deze ideeën.