Ophalen containers krijgt nieuwe aanpak

Voor inwoners van Hengevelde en de rest van Hof van Twente wordt de afvalinzameling vanaf 1 januari 2022 niet gemakkelijker gemaakt. De gemeenteraad van Hof van Twente heeft vanavond namelijk unaniem een amendement aangenomen waarin men heeft besloten om de frequentie van het huis-aan-huis inzamelen van rest- en verpakkingsafval te verlagen. Het gft-afval zal volgende jaar nog steeds eens per 2 weken worden opgehaald. Voor restaanval zal het eens per 4 weken worden in plaats van de huidige frequentie van eens per 2 weken. De container voor verpakkingsafval zal vanaf 1 januari nog maar eens per 3 weken worden opgehaald in plaats van eens per 2 weken. Het college van burgemeester en wethouders had juist een vereenvoudiging voorgesteld, waarbij elke container eens per 3 weken zou worden opgehaald. Daar ging de gemeenteraad vanavond niet in mee. Volgens wethouder Harry Scholten kunnen inwoners via de app van Twente Milieu goed nagaan welke container aan de weg gezet kan worden.