Opnieuw militaire oefeningen in buitengebied

De omgeving van rondom Bentelo, Beckum en Delden bevalt de Koninklijke Landmacht zo goed, dat ze eind november en begin december opnieuw oefeningen houden in het buitengebied. In oktober en begin november sloegen ook al 45 bewapende militairen hun tenten op in de driehoek tussen Delden, Beckum en Bentelo. Hoewel de exacte oefenlocatie van de nieuwe groep van zo’n 144 soldaten niet bekend wordt gemaakt, ligt het voor de hand dat ze hier weer neerstrijken.

“In en om de gemeente Hof van Twente zal in de periodes 22 t/m 26 november 2021 en 6 t/m 10 december 2021 geoefend worden door de Koninklijke Landmacht. De oefening in november telt 120 bewapende militairen, de oefening in december telt er ± 22. In beide gevallen zullen militairen zich zowel te voet als per voertuig verplaatsen in gebieden in Gelderland, Overijssel en Drenthe. Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende voertuigen: ‘de VW Amarok’, ‘Fennek’, ‘Mercedes Benz’, ‘Boxer’ (afbeelding) en een aantal vrachtwagens. Bij de oefeningen zal geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie.”

COVID-19

Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector en is daarom deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen teneinde de noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving, en de reeds opgedragen missies uit te voeren. Ondanks de vrijstelling treedt militair personeel zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de regering, het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid).

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit melden.

(bron: www.nieuwsuitdelden.nl)