Paasvuur bouwen en ontsteken? Vraag op tijd een ontheffing aan

Op 1e Paasdag (9 april 2023) worden er weer traditioneel paasvuren ontstoken. Wilt u een paasvuur bouwen en ontsteken, dan heeft u daar een ontheffing voor nodig. Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website. De aanvraag moet minimaal 4 weken van tevoren worden aangevraagd. Dit betekent dat de aanvraag uiterlijk 10 maart 2023 bij ons binnen moet zijn. Let op: een stookontheffing kunt u niet gebruiken voor het ontsteken van een paasvuur, deze mag nl. niet op zon- en feestdagen worden gebruikt.

Evenement organiseren

Wilt u tegelijkertijd met het paasvuur een evenement organiseren, dan vraagt u hiervoor ook een evenementenvergunning aan. De vergunning moet uiterlijk 6 weken van tevoren worden aangevraagd. Dit betekent dat de aanvraag uiterlijk 24 februari 2023 bij ons binnen moet zijn. Het aanvraagformulier Evenementenvergunning vindt u hier.

Natura-2000 gebied de Borkeld

Bevindt uw paasvuur zich binnen een straal van 4 km vanaf de Borkeld (Natura-2000 gebied)? Dan vragen wij u om contact op te nemen met één van onze vergunningverleners? Het is mogelijk dat u hiervoor een Aeriusberekening moet laten uitvoeren.

Kosten

Voor het alleen ontsteken van een paasvuur worden geen leges in rekening gebracht, aan het houden van een evenement worden wel leges in rekening gebracht. Zorg ervoor dat uw aanvraag op tijd bij ons binnen is; te laat ingediende aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.