Primeur voor Hof van Twente: biodiversiteit meten met een app

Hof van Twente gaat biodiversiteit monitoren met een nieuwe app. Via die app kun je door een aantal simpele vragen te beantwoorden, snel een beeld krijgen van de aanwezige biodiversiteit. De komende jaren gaat de gemeente een breed programma uitvoeren om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. De app wordt gebruikt om de huidige situatie in kaart te brengen en in de komende jaren te monitoren hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. Hof van Twente heeft hiermee een primeur: de nieuwe app is in de laatste fase van ontwikkeling en komt binnenkort ook voor anderen op de markt.

Het programma biodiversiteit wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met diverse partijen die zich in onze gemeente bezighouden met ‘groen’. Zij zijn verenigd in een kerngroep Biodiversiteit. Deze kerngroep is één van de partijen die de app gaat gebruiken. Komende maanden zal die groep steeds verder uitbreiden, zodat een representatief beeld ontstaat van de biodiversiteit in de gemeente. De gemeenteraad stelde vorig jaar 1 miljoen euro beschikbaar om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren.