Programmabegroting 2024: ‘Koers houden in onzekere tijden’

Het College van burgemeester en wethouders van Hof van Twente biedt de gemeenteraad een programmabegroting aan die voor 2024 sluitend is. Het college kiest ervoor om te investeren in de ambities die zijn vastgesteld in de zomerbrief 2024 en de themanotities. Voor de lange termijn dreigt echter een financieel probleem.

De nieuwe manier waarop het Rijk eenzijdig heeft bepaald hoe het gemeentefonds wordt gevuld, heeft ertoe geleid dat gemeenten vanaf 2026 jaarlijks totaal 3 miljard euro minder ontvangen. Dit levert voor Hof van Twente ongeveer 4,5 miljoen euro structureel nadeel per jaar op. Toch kiest de gemeente Hof van Twente ervoor om door te gaan op de weg die vorig jaar is ingeslagen maar dan vooral met incidenteel geld.

Diverse ambities
Op die weg liggen een aantal ambities. Zo wil het college geld uittrekken voor een vernieuwd minimabeleid. Dit past beter bij de behoefte van diverse doelgroepen. Ook wil ze blijven inzetten op multifunctionele accommodaties omdat deze een positief effect hebben op de leefbaarheid in de kernen. Maar ook geeft de gemeente komend jaar een extra impuls aan de onkruidbestrijding en komen er meer boa’s om de veiligheid in onze gemeente verder te verbeteren.

Volgend voorjaar is hopelijk meer duidelijk over de financiering van gemeentes door de Rijksoverheid. Dan beslist gemeente Hof van Twente ook of, en zo ja welke, maatregelen er nodig zijn om de meerjarenbegroting weer sluitend te krijgen. Wethouder Scholten van Financiën: “Al jaren krijgen we er taken bij van de Rijksoverheid maar zonder voldoende structureel extra geld. Vanaf 2026 krijgen we door de nieuwe eenzijdige aanpak ook nog veel minder geld uit het gemeentefonds. Dat is voor ons een dubbele klap. De begroting voor 2024 is gelukkig nog sluitend en voor de toekomst van onze gemeente kiezen we er heel bewust voor om te blijven investeren, want die koers hebben we met elkaar ingezet. Bovendien zijn we nog steeds een financieel gezonde gemeente. Maar we steken onze kop niet in het zand want voor de lange termijn is de situatie echt zorgelijk. Daarom zullen we in het voorjaar van 2024 beginnen met maatregelen om wel weer een structureel sluitende begroting te krijgen waarbij in gesprek blijven met onze Rijksoverheid een heel belangrijke is.”

Raadsvergadering volgen

De gemeenteraad vergadert over de programmabegroting op maandag 6 november 2023 vanaf 18:00 uur tot ongeveer 23:00 uur en op woensdag 8 november vanaf 19:30 uur. U bent, zoals bij elke raadsvergadering, van harte uitgenodigd om de vergadering te volgen:

· In de raadszaal in het gemeentehuis in Goor;

· Via de website van de gemeente: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl of de website van Hofstreek www.hofstreekfm.nl;

· Op radio of televisie via HofstreekFM.