PvdA vind opvatting CDA over bekeuren „een beetje dom“

De fractie van de PvdA vindt de reactie van het CDA op het handhavingsbeleid in onze gemeente onverstandig en ondoordacht. De Christen Democraten stellen voor om niet meer te verbaliseren omdat de opbrengst van de opgelegde boetes niet meer in de gemeentekas vloeit maar moet worden afgedragen aan de rijksoverheid. Volgens de PvdA wordt met de uitspraak van het CDA de indruk gewekt alsof de gemeente bekeuringen uit deelde om de gemeentkas te spekken maar daar is volgens fractievoorzitter Rijkens nooit sprake van geweest. De gehele Raad heeft zich uitgesproken voor handhaving van de regels die we met zijn allen hebben vastgesteld. Ook het CDA is akkoord gegaan met die regels. Voor zijn partij gaat er een verkeerd signaal uit naar overtreders als we nu minder zouden gaan bekeuren omdat we zelf het geld niet meer mogen houden. Dat zou feitelijk inhouden dat iedereen zich ineens niet meer aan regels hoeft te houden en dat gaat ons veel te ver. Om d

ie reden noemt Rijkens de opmerkingen van het CDA ondoordacht maar ook een beetje goedkoop. Ook het CDA is voorstander geweest van de regels die ze nu niet meer willen handhaven stelt hij. Als je tegen die regels bent of ze niet wilt handhaven moet je ze afschaffen stelt de PvdA. Papierenregels dienen geen enkel doel en leiden tot overtredingen omdat toch niemand er iets aan doet. Bovendien tref je daarmee de goedwillende mensen die zich wel aan de regels houden. Die zien met ergernis dat sommige mensen zich nergens wat van aan trekken. Daarnaast is ook de term publiekvriendelijker die door het CDA wordt gebruikt volgens de PvdA woordvoerder misplaatst. Een BOA-medewerker moet altijd publieksvriendelijk werken maar niet handhaven is niet hetzelfde als publieksvriendelijke stelt de PvdA. Als iemand de verkeersveiligheid in gevaar brengt door te hard te rijden of verkeerd te parkeren in een wijk met spelende kinderen is het handhaven van de regels naar onze mening op zon moment ook publieksvriendelijk. Het is in dat geval niet de BOA-medewerker die niet publieksvriendelijk op treedt maar de persoon die zich niet aan de regels houdt gedraagt zich publieksonvriendelijke. De PvdA vind dat meer aandacht voor het dumpen van afval of het bestrijden van hondepoep zoals het CDA nu wil ook niet zinvol als er niet bekeurd mag worden.

Daarnaast staat de PvdA op het standpunt dat het niet erg is als burgers regels overtreden diezelfde burger ook een deel van de kosten voor het handhaven voor zijn   kiezen krijgt stelt Rijkens. Door die overtreders zijn we nu eenmaal genoodzaakt om BOA- ers in deinst te nemen en die kosten de gemeenschap gewoon veel geld. Rijkens stel zelf ook wel eens bekeurd te zijn maar dat is dan mijn eigen schuld. Jammer van dat geld maar ik heb nu eenmaal zelf niet zo handig gedaan en dan lijkt me een bekeuring niet onredelijk zo stelt hij. De PvdA zal dit onderwerp in een komende raadsvergadering op de agenda zetten omdat deze partij wel vind dat de gemeente zo snel mogelijk zelf weer het geld van de bekeuringen moet kunnen houden. Nu even stoppen met bekeuren vinden wij een slechte zaak stelt de PvdA .Bovendien wil de fractie weten waar het CDA nu precies voor staat als het om handhaving gaat in de gemeente Hof van Twente.

Het CDA wilde enkel reageren met de woorden: "Wij wachten de antwoorden van het college af", aldus fractievoorzitter Yvonne Nijhof.