Rechtszaak tussen gemeente en VOF Landgoed Hof van Twente moet opnieuw

De Hoge Raad heeft het eindarrest van het hof inzake het bungalowpark Herikeflier vernietigd. Gemeente Hof van Twente is verheugd over deze uitspraak en gaat het arrest de komende tijd nader bestuderen. Het hof had op 12 november 2013 het hoger beroep van Landgoed Hof van Twente VOF gegrond verklaard. Toen werd geoordeeld dat gemeente Hof van Twente aansprakelijk was voor de schade voortvloeiend uit het besluit van de gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan de plannen van Landgoed Hof van Twente voor een bungalowpark in het buitengebied van Markelo. De gemeente Hof van Twente ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad.

Onvoldoende oog voor zelfstandige positie gemeenteraad:

De centrale juridische vraag in deze cassatieprocedure luidde: ‘Had de gemeenteraad de vrijheid om de weigering van Landgoed Hof van Twente om het uitpondverbod op te nemen in de realisatieovereenkomst, te gebruiken als grond voor het inroepen van het goedkeuringsvoorbehoud en het bestemmingsplan niet vast te stellen?’ En ‘heeft de gemeenteraad in strijd met het vertrouwensbeginsel gehandeld? In strijd met de redelijkheid en billijkheid?’

Volgens de Hoge Raad had het hof onvoldoende oog voor de zelfstandige positie van de gemeenteraad. De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn oordeel over het door de gemeente gewekte vertrouwen voor een groot deel heeft gebaseerd op gebeurtenissen waarbij de gemeenteraad niet betrokken is geweest. Het hof heeft miskend dat de gemeenteraad bij de besluitvorming een zelfstandige positie inneemt ten opzichte van het college van B&W. Dit was ook de kern van het betoog van de gemeente Hof van Twente.

Het hof in Den Bosch zal de zaak nu opnieuw beoordelen aan de hand van de juiste maatstaf. Gemeente Hof van Twente gaat de komende tijd gebruiken om het arrest te bestuderen. Meer informatie, over het arrest en het arrest zelf, is te vinden via www.rechtspraak.nl