Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor huiseigenaren Hof van Twente

Huiseigenaren in Hof van Twente kunnen in 2020 gebruik maken van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (het RVO) helpt huiseigenaren energie te besparen. Hof van Twente heeft deze regeling aangevraagd voor haar inwoners, de RVO maakte vorige week bekend dat die aanvraag is toegekend.
Met de RRE kan de gemeente ongeveer 2.000 huishoudens laten profiteren van deze regeling. Per huishouden is er gemiddeld 90 euro beschikbaar om mensen op weg te helpen met kleine, energiebesparende maatregelen aan de eigen woning zoals bijvoorbeeld tochtstrips en LED-lampen. Verwachting is dat begin 2020 de uitwerking van deze regeling bekend wordt gemaakt.
Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met Marianne Hutten, duurzaamheid@hofvantwente.nl