Ringen van kerkuilen op natuurerf Hengevelde

Woensdag 16 juni woonden de wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp een ringsessie van 4 jonggeboren kerkuilen bij op het Ayurveda Twente erf ‘Dennenoord’ in Hengevelde. Het bestuur van de Stichting Hofvogels had de wethouders daarvoor uitgenodigd. De wethouders maakten kennis met de door Hofvogels ontwikkelde aanpak om erven in de Hof van Twente meer natuurvriendelijk en biodivers in te richten.

Stuurgroep biodiversiteit

Beide wethouders vertegenwoordigden de gemeentelijke stuurgroep biodiversiteit. Deze ambtelijk/ bestuurlijke groep neemt niet alleen de besluiten over de verschillende deelprojecten van het huidige gemeentelijke biodiversiteitbeleid ‘Kleur – Rijk – Leven’, maar bewaakt ook de voortgang daarvan. Eén van de deelprojecten voorziet in een meer natuurvriendelijke inrichting van een groot aantal erven in de Hof van Twente naar voorbeeld van het door Hofvogels ontwikkelde en toegepaste concept. Vanuit de ambtelijke kant van de gemeente was Bas Schuite als productbeheerder Groen aanwezig.

De kerkuil broedde er al snel

Natuurerf en de kerkuil

Het erf van Sylvia Lotte stond in 2018 aan de wieg van het door Hofvogels ontwikkelde en toegepaste concept ‘natuurerf’ www.natuurerf.nl. Een concept dat werd ontwikkeld en geïntroduceerd in het kader van het onlangs met meer dan 40 natuurvriendelijk ingerichte erven succesvol afgeronde ‘Beschermingsplan voor de kerkuil’ www.hofvogels.nl In dit beschermingsplan werkten Hofvogels en de gemeente samen om de biodiversiteit op erven in de Hof van Twente te verhogen en de populatie kerkuilen beter in hun levensonderhoud te ondersteunen. En met succes zo blijkt op ‘erve Dennenoord’ De kerkuil koos al snel voor de door Hofvogels opgehangen nestkast en broedde op het erf al twee jaar succesvol.

Gebiedsgerichte aanpak

Hofvogels en de gemeente zijn in het kader van het gemeentelijke biodiversiteitsprogramma ‘Kleur-

Rijk-Leven’ van plan om de komende jaren samen het concept ‘natuurerf’ verder te introduceren en uit te voeren in de vorm van een meer gebiedsgerichte aanpak. Een aanpak waaraan minimaal vijf aan elkaar grenzende erven gaan deelnemen. Hierbij is de inzet niet alleen gericht is op het natuurvriendelijk ingerichte erf, maar ook op natuurinvesteringen in het tussenliggende landschap.

Het terugbrengen of herstellen van kenmerkende landschapselementen als houtwallen, solitaire bomen en vruchtdragende struiken en poelen moet bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. Een concept dat momenteel door Hofvogels wordt ontwikkeld aan de Suetersweg in Bentelo, waar meer dan 25 bewoners deelnemen aan een gebiedsgerichte aanpak biodiversiteit.

Ruud de Koning ringt de jonge kerkuilen

Erfinrichtingsplan door Hofvogels

Nadat door Ruud de Koning, één van de ringers van Hofvogels, de jonge kerkuilen onder grote belangstelling van de wethouders werden geringd, gidste een enthousiaste Sylvia Lotte het gezelschap vervolgens door haar natuurerf.

Hierbij vertelde zij gepassioneerd over de bijdrage aan biodiversiteit die was ontstaan nadat haar erf op basis van een door Hofvogels opgesteld erfinrichtingsplan meer natuurvriendelijk was ingericht. Een inrichting met aandacht voor de aanplant van fruitbomen, gemengde haag, inzaaien van bloemenstroken en aanleg van houtrillen zorgde voor een toename aan planten, vlinders, bijen en vogels. Een aanpak die tevens parallel loopt met de uitgangspunten van Ayurveda, waarin elementen als natuur en natuurlijk een prominente plaats hebben.

Een verhaal over een historische waterput

Als afscheidscadeau kreeg iedereen dan ook nog een potje ‘Ambachtelijke Twentse Wonderzalf’’ van Sylvia. Een lokaal natuurproduct met een heilzame werking en samengesteld op basis van grondstoffen van haar ‘Noabers’.