Rioolbelasting omlaag, OZB fors omhoog: “Het was dit jaar niet eenvoudig”

Hof van Twente heeft ondanks de financiële uitdagingen een sluitende begroting aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Harry Scholten: “Het was dit jaar niet eenvoudig. De bijdrage van het Rijk gaat alleen maar omlaag, terwijl onze kosten steeds verder stijgen, met name voor de zorg. Tegelijkertijd willen we een leefbare en sociale gemeente blijven, ook op de lange termijn. Er ligt nu een afgewogen voorstel waarin de zorg voor onze inwoners voorop staat en de gevolgen worden verdeeld over alle partijen. We doen wat we kunnen, maar de grens is nu wel bereikt. Het Rijk zal ons tegemoet moeten komen, zodat wij de begroting weer in evenwicht kunnen brengen en de pijnlijkste maatregelen weer kunnen verzachten.”

Om het ‘huishoudboekje’ sluitend te krijgen, stelt het college een breed pakket aan maatregelen voor. Op die manier draagt iedereen een steentje bij. Wethouder Scholten: ”De mogelijkheden om de kosten en opbrengsten te beïnvloeden zijn niet onbeperkt. Als gemeente heb je een paar ‘knoppen’ waar je aan kunt draaien.” Zo ontkomt de gemeente niet aan bezuinigingen in het Sociaal Domein. Inwoners kunnen nog steeds rekenen op de zorg die ze nodig hebben. De bezuiniging wordt vooral gerealiseerd door meer grip op de samenwerking en vernieuwend werken. Verder stelt het college voor om te besparen op de gemeentelijke organisatie, de openbare ruimte en overige kosten.

Een andere maatregel is de verlaging van de gemeentelijke subsidies. We geven jaarlijks ruim 5 miljoen uit aan subsidies. Het college stelt voor om dat met € 500.000 per jaar te verlagen met ingang van 2022. Die maatregel wordt alleen toegepast op instellingen die jaarlijks € 25.000 of meer subsidie ontvangen. Het college realiseert zich dat dat fors is. Daarom wordt twee jaar de tijd genomen om, samen met de betreffende instellingen, te overleggen hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. Een éénmalig ‘frictiebudget’ moet zorgen dat de verandering zo soepel mogelijk verloopt.Tot slot stelt het college voor om de OZB extra te verhogen met 10%. Het college wil tegelijkertijd de rioolheffing verlagen. Door die combinatie blijft de totale woonlastenstijging voor inwoners beperkt tot gemiddeld 1,5%.

Investeren in de toekomst

Naast maatregelen worden er ook investeringen voorgesteld om de gemeente toekomstbestendig te maken. Daarvoor wordt de Vitensreserve aangesproken. De investeringen richten zich op drie thema’s, in lijn met de Visie “SamenDoen!” 2018-2022: Biodiversiteit, Herstructurering openbare ruimte en Digitalisering. Wethouder Scholten: “We moeten in deze gebieden investeren om de leefbaarheid en dienstverlening ook op langere termijn op peil te houden.”

Grens bereikt

Wethouder Scholten: “De Programmabegroting bevat een afgewogen pakket aan maatregelen en investeringen. Daarmee is de grens wel bereikt. We snijden al dieper dan we willen. Als we nog dieper moeten gaan, dan tasten we onze financiële gezondheid aan. Onze gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een niet-sluitende programmabegroting in te dienen. Als het Rijk niet bijspringt, dan wordt dat een heel reëel scenario.”

Downloads