Ruim 50.000 m2 agrarische schuren gesloopt in Hof van Twente

De sloopvoucherregeling van gemeente Hof van Twente is een succes: alleen al dit jaar zijn er meer dan 20 sloopvouchers aangevraagd. Een sloopvoucher kan worden aangevraagd voordat schuren gesloopt worden. De voucher kan onder andere ingezet worden voor de bouw van een woning of een groter bijgebouw. Een voucher is niet persoonsgebonden, waardoor deze ook verkocht kan worden. Doordat de voucher 10 jaar geldig is, is hiermee een goede manier gevonden om vraag en aanbod van sloop en nieuwbouw samen te brengen. Sloopvouchers hebben, in combinatie met de reeds bestaande rood voor rood regeling, ervoor gezorgd dat er de afgelopen jaren ruim 50.000m2 aan schuren is gesloopt.

Leegstaande gebouwen
Hof van Twente hoort bij de top tien van gemeenten als het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing. Om de kwaliteit van het buitengebied te behouden en te verbeteren geeft de gemeente sloopvouchers uit. Deze worden afgegeven wanneer een gebouw gesloopt wordt, maar de compensatie-bouwmogelijkheden niet op het betreffende erf direct worden ingezet.

Sloop is wenselijk
In het buitengebied verliezen veel gebouwen hun functie. Door leegstand bestaat de kans dat de gebouwen vervallen. De gemeente wil graag de uitstraling van het buitengebied behouden en verbeteren en ook erven nieuwe kansen geven. Om deze reden is sloop van de leegkomende bebouwing wenselijk.

Bijkomend voordeel is dat eventueel aanwezig asbest tevens verwijderd wordt. Hiervoor is sinds kort een subsidie beschikbaar, waardoor de kosten van de sloop voor een deel gecompenseerd worden.

Sloopvoucher aanvragen
Wie in gemeente Hof van Twente (voormalige) agrarische bebouwing wil slopen, kan een voucher aanvragen. De gemeente registreert de aangegeven bebouwing die u sloopt. Daarna kunt u de voucher inzetten of verhandelen.

Denkt u na over de toekomst van uw erf en denkt u na over sloop? Kijk dan op de website van Hof van Twente (zoekterm: sloopvoucher) of neem contact op met team Ruimtelijk Domein, Alie Roebert, tel. 0547-858585.