Samen aan de bak: Vanaf november inzameling verpakkingen in nieuwe afvalcontainer

Vanaf november aanstaande worden verpakkingen in een speciale container - grijs met een oranje deksel - ingezameld. In die container, die deze en komende weken worden uitgezet, kunt u uw verpakkingen kwijt die nu nog worden ingezameld in de speciale plastic afvalzakken. Onder verpakkingen verstaan we plastic verpakkingen, drankenkartons en blik. In deze flyer staat wat allemaal wel en niet bij verpakkingen hoort.

Door Twente Milieu is eind september een brief gezonden aan de inwoners van Hof van Twente met informatie over de nieuwe vorm van inzameling van verpakkingen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de nieuwe vorm van inzameling van verpakkingen.