Samenvatting Duurzaamheidsavonden gemeente Hof van Twente

Tijdens de terugkoppelavond van 28 maart werd gepresenteerd welke punten meegaan in het advies richting de gemeenteraad. Ruim 350 inwoners gaven afgelopen twee maand hun input tijdens zes Energieneutraal 2035-avonden. Naast vragen, aandachtspunten, zorgen en concrete actiepunten bleek tijdens deze avonden vooral dat duurzaamheid leeft en de wil er vaak wel is, maar dat we met elkaar ook voor een grote ambitie staan en het voor mensen vaak moeilijk bepalen is wat de concrete persoonlijke stappen kunnen zijn.