Spreidingswet rond, 209 asielzoekers in onze gemeente

De spreidingswet is rond en dat betekent dat we naar verwachting weer nieuwe Hengeveldenaren mogen gaan verwelkomen. De gemeente Hof van Twente is namelijk verplicht om volgend jaar (2025), 214 asielzoekers op te vangen, zo blijkt uit berekeningen. Er is door het Rijk een verdeelsleutel gemaakt. Voor de Hof van Twente moeten er 209 opvangplekken komen. Hiervan moeten tenminste 18 geschikt zijn voor de opvang van zogenoemde amv’s: alleenstaande minderjarige vreemdelingen. .Overijssel moet in zijn totaal zorgen voor 6325 opvangplekken.

Maar dat is niet het hele verhaal. De Hof van Twente heeft namelijk een regiodeal met andere gemeenten. En in deze afspraken zijn bijvoorbeeld ook de opvangplekken voor Oekraïners en jeugdige vluchtelingen geregeld. Wethouder Rohaan gaf hier onlangs al het volgende over aan: “Momenteel vangen wij veel meer Oekraïense vluchtelingen (zo’n 450) op dan in onze taakstelling staat. Hierdoor worden andere gemeenten ontlast.” De kans is dan ook groot dat andere gemeenten een deel van de taakstelling van de Hof met betrekking tot asielzoekers over moeten nemen. “In het totaalplaatje zitten wij goed.”

Rohaan, die overigens blij is met de komst van de spreidingswet, geeft wel aan te blijven zoeken naar nieuwe opvangplekken. “De huidige locaties zijn voor een bepaalde tijd en de mensen die daar zitten moeten na afloop wel ergens anders onderdak krijgen.”