Stadslandbouw en Hofvogels halen 3500 extra boomzaailingen naar de Hof van Twente

In het kader van de actie meerbomen.nu hebben stichting Stadslandbouw Hof van Twente en stichting Hofvogels 3500 bomen opgehaald uit Schaarsbergen op zondag 19 december 2021. Aannemersbedrijf Haafkes uit Goor stelde hiervoor zelfs een extra aanhanger beschikbaar om al deze bomen op te halen. De zaailingen zijn het afgelopen weekend door 50 vrijwilligers op de Veluwe geoogst en werden beschikbaar gesteld aan het project meerbomen.nu in de gemeente Hof van Twente. Als de zaailingen op de Veluwe zouden blijven staan, worden ze op een later moment weggezaagd of -gegraasd. Met de geoogste zaailingen kunnen in de Hof van Twente houtsingels worden aangelegd of bossen uitgebreid worden. Gesorteerd per soort en in bosjes gebonden worden ook deze 3500 bomen tijdelijk ingekuild in bomenhubs in de Hof van Twente .

De eerste bomenhub in de Hof van Twente bij de Stadslandbouw in Goor is gereed

De Stichting Stadslandbouw heeft de eerste bomenhub in de Hof van Twente gereed gemaakt op 11 december -na de workshop voor oogstbegeleiders- in de Hof van Twente.

In een bomenhub komen bomen en struiken van verschillende oogstdagen bij elkaar. Daar worden ze tijdelijk opgeslagen, tot ze in een `biodiverse mix’, voorafgaand aan het voorjaar 2022 naar de plantlocaties gaan in de Hof van Twente . De bomenhub op het terrein van de Stichting Stadslandbouw geeft uit aan plantlocaties in januari 2022 op basis van ` wat de voorraad strekt’’ . In Hengevelde is op boerderij `Wessels erve’ een extra bomenhub ingericht voor grotere agrarische- en natuurprojecten.

2000 boomzaailingen in een 2e bomenhub naar Scouting Kerkebos in Bentelo

Een tweede bomenhub is tijdelijk aangelegd bij kampterrein Kerkebos aan de Veelersweg in Bentelo. Deze locatie wordt beheerd door scouting Delden en hier zullen de geoogste bomen binnenkort uitgeplant worden. Het aanplanten van extra bomen is onderdeel van een reeds bestaande samenwerking van scouting Delden met Stichting Hofvogels. In de bomenhub in het Kerkebos komen 2000 bomen. Deze bestaan uit onder andere berk, lijsterbes, vuilboom, den, krent, tamme kastanje, beuk en eik. Met een deel van de bomen wordt een houtwal verbreed op de grens van het kampterrein. Een ander deel van deze boom-zaailingen wordt gebruikt in het project van Hofvogels e.a via www.natuurerf.nl bij de Suetersweg in Bentelo.

Iedereen een extra boom in samenwerking met meerbomen.nu?

We slaan de handen ineen om de komende winter 35.000 bomen te planten in de Hof van Twente. Voor iedere inwoner 1 extra boom! `Dit doen we omdat wij geloven dat bomen planten dé oplossing is om klimaatverandering tegen te houden, de biodiversiteit te herstellen en een handelingsperspectief te bieden aan iedereen met klimaatzorgen. Zo laten we de wereld mooier achter voor de volgende generaties.

Heb je interesse in gratis boomzaailingen om te oogsten of om te planten in de Hof van Twente?

Voor het oogsten in en om de gemeente Hof van Twente is samenwerking gezocht met landgoederen. Het organiseren van deze oogstmomenten ligt in handen van Mignon Sanchez en Alexandra Tempelman namens de Boomwerkgroep Hof van Twente. Zodra de data voor nieuwe oogstmomenten bekend zijn, worden deze gecommuniceerd via meerbomen.nu of via de Groene Loper Hof van Twente. Wil je je je alvast aanmelden om mee te helpen als `oogster’, oogstlocatie of heb je plek als planter op particuliere grond voor meerbomen.nu in de Hof van Twente? Mail dan naar: boomwerkgroephvt@gmail.com