Start verwijderen nesten eikenprocessierups, melding maken mogelijk

Ondanks de vroege bestrijding met aaltjes dit voorjaar kunnen er toch nog nesten ontstaan van eikenprocessierupsen. Eind mei is de tijd waarin de eikenprocessierups nesten maakt in eikenbomen. De gemeente verwijdert de nesten door ze weg te laten zuigen. Aannemer Grootgroener B.V. voert de werkzaamheden uit. Rond 20 mei worden de eerste meldingen in behandeling genomen. Meldingen kunnen gedaan worden op de website van de gemeente.

Juiste tijdstip bestrijding
De eerste meldingen van nesten zullen in deze periode binnenkomen. De aannemer gaat de bomen controleren en zal de nesten wegzuigen. Het kan zijn dat de melding nog niet meteen wordt afgehandeld omdat het nest nog niet voltooid is. Meestal duurt het een paar dagen voor alle rupsen uit een boom zich verzameld hebben in het nest. De aannemer bepaalt daarvoor het juiste tijdstip.

Afhandeling meldingen
In de volgorde van afhandeling van de meldingen wordt gelet op het risico van de plek waar de eikenprocessierups is gezien. In gebieden waar veel mensen komen of kinderen spelen worden de meldingen het eerst afgehandeld. De meldingen worden binnen 10 werkdagen afgehandeld. Mensen krijgen geen bericht van de afhandeling. Wanneer de gemeente de melding niet kan afhandelen krijgt de melder wel bericht. Dat kan het geval zijn als de boom niet van de gemeente is of in het buitengebied staat.

Uitzondering bestrijding
De gemeente bestrijdt eikenprocessierups op eikenbomen die in de kernen staan en in beheer zijn van de gemeente. Eikenbomen in het buitengebied of op gebied van Rijkswaterstaat horen daar niet bij. Ook eikenbomen op eigen terrein van inwoners worden niet meegenomen bij de meldingen. Mensen kunnen daarvoor zelf, voor eigen rekening, contact opnemen met Grootgroener B.V.: https://grootgroener.nl/contact/aanmeldformulier-verwijderen-processierups/ of een andere erkende bestrijder.

Meer informatie op de website
Op de website van de gemeente staat meer informatie over de eikenprocessierups. Er is een vraag en antwoordlijst te vinden en mensen kunnen daar melding doen.
www.hofvantwente.nl