Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen Overijssel online

18 Februari is tijdens een openbare bijeenkomst de Stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen van Overijssel gelanceerd. Met de Stemwijzer kunnen inwoners hun politieke voorkeur testen aan de hand van dertig stellingen. De lijsttrekkers van de twaalf partijen die in Overijssel aan de verkiezingen deelnemen, vulden als eerste de Stemwijzer in. Naast de lancering van de Stemwijzer werden tijdens de avond ook de twaalf lijsttrekkers aan Overijssel voorgesteld. Dat gebeurde aan de hand van een introductiefilmpje en een kort interview met elke lijsttrekker. Klik hier om de filmpjes terug te vinden. Meer informatie over de lijsttrekkers is te vinden op www.overijsselkiest.nl.

Ga stemmen!

De provincie voert de komende periode allerlei activiteiten uit met als doel de opkomst bij de verkiezingen te vergroten. Tijdens de bijeenkomst lichtte Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten, deze activiteiten toe. Zo zijn Overijsselse organisaties gevraagd hun achterban te mobiliseren om te gaan stemmen, is er een bustour langs MBO-scholen met workshops over de verkiezingen, is een brief gestuurd aan jongeren die voor het eerst mogen stemmen en gaat de Overijsselse jongerenraad gesprekken voeren met reizigers in het openbaar vervoer. Tevens worden er verkiezingsborden langs provinciale wegen geplaatst. Ook voor het provinciehuis in Zwolle is een bord geplaatst, dat aftelt tot de verkiezingen.