Stichting Hofvogels zoekt nieuwe vrijwilligers

De Stichting Hofvogels zoekt voor het komende broedseizoen enkele nieuwe vrijwilligers uit de Hof van Twente. Enthousiaste en actieve mannen en vrouwen, die zich samen met onze 45 vrijwilligers willen inzetten voor behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. 
Mannen en vrouwen, die ons op de één of de andere wijze willen helpen om onze huidige en toekomstige plannen waar te maken. We zoeken energieke en enthousiaste mensen uit onze gemeente die in ieder geval tijdens het broedseizoen een ladder durven te beklimmen om nestkasten van steen- en kerkuilen op de meer dan 400 erven in de Hof van Twente te controleren en de broedresultaten te registreren. Maar ook mannen en vrouwen die contacten willen leggen en onderhouden met de vele erfbewoners van een uilenkast. En ten slotte mannen en vrouwen die met ons mee willen denken en ons willen helpen om als Stichting verder te groeien.

De Stichting Hofvogels is al meerdere jaren op vele fronten actief in de gemeente Hof van Twente om de levensomstandigheid van kwetsbare en bedreigde soorten te verbeteren. Dit doen we door te investeren in biodiversiteit op erven en in het landschap, waardoor meer ideale biotopen voor deze soorten ontstaan. Hiervoor hebben we onlangs weer aanvullende middelen ontvangen, wat ons in staat stelt erfbewoners financieel te ondersteunen bij de aanschaf van plantmateriaal.

We hebben als Stichting de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en ons in die tijd bewezen als een deskundige, professionele en betrouwbare vrijwilligersorganisatie. Een organisatie die zich succesvol inzet voor het behoud van onze broedvogelpopulatie in het algemeen en uilenpopulatie in het bijzonder. Hierbij werken we nauw samen met een groot aantal regionale en lokale partijen, zoals bijvoorbeeld de Provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, IVN Diepenheim, Groene Loper Hof van Twente en MarkeLokaal.

Als Stichting zien we dat het draagvlak om te investeren in natuur, landschap en biodiversiteit onder de inwoners van de Hof van Twente toeneemt, gezien het grote aantal erven waar we samen met erfbewoners werken aan versterking van de diversiteit. Ook overheden zetten vol in op deze actuele thema’s en kijken hierbij naar de rol en inzet van vrijwilligerspartijen als de onze. Dit biedt ons kansen om ons verder te ontwikkelen, te innoveren en onze inbreng in het lokale biodiversiteitsverhaal te vergroten. We kunnen en willen deze ontwikkelingen volgen, maar hebben daarvoor wel nieuwe vrijwilligers nodig om de kwaliteit van onze inzet en diensten te kunnen waarborgen. Niet alleen op gebied van de vele controlewerkzaamheden. Maar ook op gebied van bestuurlijke en secretariële ondersteuning zoeken we mensen die zich op dat gebied willen inzetten.

Bent u zo’n iemand en geïnteresseerd in onze Stichting en onze werkzaamheden laat het ons dan weten en meldt U aan via secretariaat@hofvogels.nl waarna we U uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Voor verdere informatie over onze Stichting, onze activiteiten en diensten wordt verwezen naar www.hofvogels.nl