Stichting wil weidevogels redden van de ondergang

Het bestuur van de stichting Weidevogels Hof van Twente kondigde vorige week een reeks maatregelen aan om de laatste grutto’s en wulpen te redden van de ondergang in haar gemeente. In Hof van Twente broedt een andere weidevogel, de tureluur, nog maar op 1 plek. Dat is bij Diepenheim. De grutto, onze nationale vogel, komt slechts op 3 plaatsen nog voor in Hof van Twente en wulpen op 5 plekken. De kieviten doen het nog relatief goed.
Wildredder
Vice-voorzitter Tjeerd Ploeg van Weidevogels Hof van Twente legde uit dat er vorig jaar subsidies zijn gekregen onder meer van de gemeente waarmee wildredders zijn gekocht. Dit is een apparaat dat de agrariër op zijn trekker monteert. De wildredder maakt veel geluid waardoor weidevogels en haasjes uit het land worden verjaagd wanneer de loonwerker of agrariër het grasland gaat maaien. In Duitsland zou dit tot 60% minder slachtoffers onder de dieren hebben geleid, vertelde leverancier Alfred Mulder van Smartfence uit Beilen.
Drone
Ook is een droneteam gevormd die op verzoek van agrariërs het land scant op weidevogels en reekalfjes. Roger Borre van Robor Electronics in Bentelo, die de apparatuur en kennis levert, vertelde dat de dronepiloot de coördinaten van een nest via een app aan de landeigenaar doorgeeft. Die kan dan om het nest heen maaien zonder dat iemand nog het veld in hoeft. Groot voordeel daarvan is dat er geen sporen worden achtergelaten die roofdieren makkelijk kunnen volgen op zoek naar buit.