Subsidie regenwater opvangen en afkoppelen hemelwater

Het klimaat verandert en de gevolgen ervan zien we steeds vaker om ons heen in de vorm van droogte en hitte, maar ook wateroverlast, en overstromingen. Omdat gemeente Hof van Twente wateroverlast niet alleen kan oplossen met verbeteringen aan het riool is er een stimuleringsregeling beschikbaar. Daarmee kunnen inwoners en bedrijven op hun eigen terrein regenwater opvangen.

Om inwoners en bedrijven te stimuleren om ook hun steentje bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast en droogte is er nu een subsidieregeling regentonnen, afkoppelen hemelwater en aanleg groenblauwe daken. Inwoners en bedrijven kunnen een financiële bijdrage krijgen voor de aanschaf van een regenton, wateropvang in eigen tuin met bijvoorbeeld groen of een vijver, of voor het aanleggen van een groenblauw dak dat hemelwater opvangt.

Regenton

Met een regenton kan een deel van het hemelwater worden opgevangen. Dat draagt bij aan het verminderen van wateroverlast op het riool en in droge perioden kan het water gebruikt worden voor planten in huis of tuin. De hoogte van de subsidie is € 50 per regenton (één per adres) van minimaal 100 liter (inclusief BTW).

Het ingevulde PDF-formulier kunt u mailen naar stimuleringsregeling@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Afkoppelen hemelwater

Het hemelwater komt bij de meeste huizen via de riolering bij het vuile afvoerwater. Vervolgens gaat dit relatief schone water naar de waterzuivering. Een beetje jammer want als hemelwater terugvloeit in de bodem hoeft dit niet gezuiverd te worden. Door regenpijpen af te koppelen van het riool kan het water de tuin in vloeien. Daarvoor is wel een groene tuin, wadi of vijver nodig.

De hoogte van de subsidie is € 10 per vierkante meter vervangen tegels/bestrating doorgroen in de tuin, tot een maximum van € 1.500 per subsidieaanvraag. Voorwaarde is dat minimaal 20 liter hemelwater per vierkante meter op eigen terrein wordt geborgen.

Het ingevulde PDF-formulier kunt u mailen naar stimuleringsregeling@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Groenblauwe daken

Een groenblauw dak is een dak dat hemelwater vasthoudt en beplant is. Zo’n groenblauw dak is een goede isolatie en verlaagt de temperatuur op het dak. Als u zonnepanelen heeft leveren die op een groenblauw dak meer rendement op. Ook wordt fijnstof uit de lucht gefilterd, CO2 omgezet in zuurstof en verbetert zo’n dak de biodiversiteit.

De hoogte van de subsidie voor de aanleg van een groenblauw dak is: € 25,- per vierkante meter met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag. Daarbij geldt de voorwaarde dat minimaal 20 liter per vierkante meter op het dak aan hemelwater wordt geborgen.

Het ingevulde PDF-formulier kunt u mailen naar stimuleringsregeling@hofvantwente.nl​​​​​​​ of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.