Subsidieaanvraag organisaties

Van 1 juni tot en met 15 september 2022 kunnen organisaties weer subsidies aanvragen voor 2023. Hieronder vindt u welke subsidies u kunt aanvragen en wat u daarvoor moet doen.

  • Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten in 2023
    Organisaties kunnen vanaf nu weer subsidie aanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze subsidie is voor organisaties die ook in de voorgaande jaren een subsidie hebben ontvangen. Er zijn subsidieregelingen voor Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Promotie van de kernen en Recreatie & Toerisme.
  • Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport voor activiteiten in 2023
    U kunt vanaf nu ook een eenmalige subsidie aanvragen voor activiteiten die in 2023 plaatsvinden op het gebied van cultuur, welzijn en sport. Wie voor deze eenmalige subsidie in aanmerking wil komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.
  • Investeringssubsidie
    U kunt ook vanaf nu een eenmalige investeringssubsidie aanvragen voor investeringen die een bijdrage leveren aan het in stand houden van het beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen. Nadere informatie kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.

Digitaal aanvragen

U kunt subsidie online aanvragen via het digitale aanvraagformulier op www.hofvantwente.nl. Daar kunt u ook de nodige bijlagen toevoegen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau EH2+). Lukt dat niet? Op de website staat ook hoe u dan een aanvraag kunt indienen. U kunt subsidie aanvragen tot 15 september 2022.