Subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken vastgesteld door college

Inwoners**) van Hof van Twente kunnen vanaf 1 januari 2018 subsidie aanvragen voor de verwijdering van asbestdaken op hun woning of bedrijfspand. Dat staat in de ‘Subsidieregeling sanering asbestdaken Gemeente Hof van Twente 2017-2023’. Doel van deze regeling is: het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken in Hof van Twente. Het college heeft besloten om een subsidie te verstrekken van  €2,25 per m2 verwijderd asbestdak in het buitengebied. Voor verwijderd asbestdak in de bebouwde kom is de subsidie €4,50 per m2. Per adres wordt maximaal een bedrag van €25.000 aan subsidie verstrekt.

De ‘Subsidieregeling sanering asbestdaken Gemeente Hof van Twente 2017-2023 is gebaseerd op het Masterplan Asbest 2017. Dit Masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 oktober 2017. De subsidieregeling geldt daarom voor daken die na 17 oktober 2017 zijn gesaneerd. De subsidie moet digitaal worden aangevraagd. Inwoners die daar moeite mee hebben kunnen hierbij hulp vragen bij de gemeente. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2018. Dat kan dan dus ook nog voor daken die in de periode tussen 17 oktober en 31 december 2017 zijn gesaneerd. De aanvraag moet uiterlijk zes maanden na het verwijderen van het asbestdak worden ingediend. Belangrijke voorwaarde is dat de verwijdering van het asbestdak uitgevoerd is door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. De subsidieregeling geldt alleen voor asbestdaken en niet voor andere toepassingen (zoals asbestdakbeschot).

De gemeente Hof van Twente heeft, vanuit haar geschiedenis,van alle gemeenten in Nederland het meeste te maken met de asbestproblematiek door bodemverontreiniging. Asbest staat opnieuw op de agenda in verband met het komende wettelijke verbod op asbestdaken, per 1 januari 2024. Daardoor komt er nu een asbestdakenopgave van meer dan 900.000 m2  in de gemeente bij . Voor de uitvoering van de Subsidieregeling sanering asbestdaken heeft de gemeente een budget beschikbaar van 1,8 miljoen euro. De subsidieregeling geldt tot 1 januari 2024. De gemeentelijke subsidie geldt naast de bestaande rijkssubsidieregeling. De regeling van de rijksoverheid geldt nog tot 1 januari 2020.