Tot 2030 maximaal negen windturbines in gemeente

De gemeenten Hengelo, Hof van Twente, Borne en Haaksbergen maken samen programmeringsafspraken over windenergie met de provincie Overijssel. Dat zijn burgemeesters en wethouders van die gemeenten overeengekomen met de provincie. Inwoners krijgen door de afspraken duidelijkheid over mogelijke locaties voor windturbines en het totaal aan vermogen van die molens.

Binnen de aangewezen zoekgebieden van de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne en Hof van Twente kan tot 2030 een totaal maximum van 180 GWh aan windturbines worden gebouwd. Dat zijn omgerekend negen windturbines. Zodra de programmeringsafspraken van gemeenten met de provincie zijn bekrachtigd, kunnen zoeklocaties worden ‘open gesteld’ voor vergunningsaanvragen. De provincie kan dan aanvragen voor de bouw van windmolens, op basis van de programmeringsafspraken, weigeren als deze ruimtelijk ongewenst zijn.

Afspraken onder voorbehoud

De colleges van burgermeester en wethouders van de betrokken gemeenten stemden in met de programmeringsafspraken. De afspraken van de gemeentes zijn gemaakt ‘onder voorbehoud van goedkeuring/instemming door de gemeenteraden’. Gemeente Haaksbergen legt deze op 24 april voor aan de gemeenteraad en gemeente Borne op 28 mei. De gemeenteraden van Hof van Twente en Hengelo worden geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

In Hengelo stelde de gemeenteraad twee zoeklocaties vast in de oksel van de A1-A35. Een TNO onderzoek naar mogelijke verstoring van windturbines op de  radarsystemen van Thales moet duidelijkheid geven of de oksel ook werkelijk ontwikkellocaties krijgt. Bovendien moeten er dan nog de gangbare onderzoeken plaatsvinden rond bijvoorbeeld geluidsnormen.

Voor de initiatieven voor twee windturbines in de gemeente Hof van Twente (Wind voor Buren) en een initiatief in Haaksbergen voor vijf windturbines (Windpark Oude Buurserdijk) is door de provincie reeds de procedure gestart.