Traject ‘Goed Uit Elkaar’ voorkomt vechtscheiding

Jaarlijks worden zo’n 33.000 huwelijken ontbonden en moeten zo’n 70.000 kinderen in Nederland leren omgaan met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. 1 op de 5 scheidingen verloopt zelfs zeer moeizaam. De gemeente Hof van Twente wil hier samen met advocaten, mediators en hulpverleners wat aan doen. Via het traject ‘Goed Uit Elkaar’ krijgen gezinnen hulp bij het regelen en verwerken van de scheiding. Het doel daarvan is de scheiding met zo min mogelijk strijd en zo rustig mogelijk te laten verlopen, in het belang van de kinderen en van de ouders.

Per 1 juli kunnen echtparen die van elkaar willen scheiden zich bij welzijnsorganisatie Salut aanmelden voor begeleiding. Gemeente Hof van Twente wil met dit initiatief de impact van scheidingen op kinderen minimaliseren en vechtscheidingen voorkomen.

Tijdens het traject ‘Goed Uit Elkaar’ voeren deskundigen gesprekken met de ouders en met de kinderen. De gesprekken met de ouders zijn bedoeld om wensen en vragen te bespreken en hen handvatten te geven waarmee zij de impact van hun scheiding op de kinderen kunnen verkleinen. Een kinderbegeleider voert ondertussen enkele gesprekken met de kinderen om ze te helpen in deze veranderende situatie. Wanneer duidelijk is wat de wensen en behoeften zijn van beide ouders en van de kinderen helpt een mediator / familierechtadvocaat bij het vastleggen van praktische afspraken.

‘Goed Uit Elkaar’ is een nieuwe vorm van begeleiding. Deskundigen die al jaren ervaring hebben met het begeleiden van mensen die scheiden werken nu samen om deze gezinnen verder te helpen. Meer informatie over ‘Goed uit Elkaar’ is te vinden op www.salut-welzijn.nl of telefonisch op te vragen. Ouders die van plan zijn te gaan scheiden kunnen zich voor dit traject aanmelden bij Salut.