Uilenwerkgroep Hof van Twente wordt Stichting Hofvogels

Tijdens een onlangs goed bezochte jaarlijkse bijeenkomst van de Uilenwerkgroep Hof van Twente, werd unaniem besloten tot de oprichting van de nieuwe Stichting Hofvogels. Een Stichting die primair tot doel heeft de levensomstandigheden van de diverse uilensoorten in de Hof van Twente te verbeteren en de noodlijdende uilenpopulatie zo een zetje in de rug te geven. Maar ook een Stichting die de krachten, kennis en kunde van verschillende uilenwerkgroepen in de Hof van Twente en de Vogelwerkgroep Nivon Goor  bundelt tot een hecht samenwerkingsverband. Het zo uit circa 40 mannen en vrouwen ontstane samenwerkingsverband van vrijwilligers beheert en controleert op deze wijze de meer dan 250 broedkasten van steen- kerk- en bosuil en ook nog eens circa 1000 nestkasten voor zangvogels, die verspreid over de gehele gemeente Hof van Twente zijn opgehangen. Hierbij worden de vrijwilligers actief ondersteund vanuit een bestuur dat bereikbaar is via info@hofvogels.nl.

De Stichting Hofvogels zet zich actief in om de uilen- en vogelpopulatie in de gemeente Hof van Twente actief te ondersteunen door de levensomstandigheden van deze vogelsoorten te verbeteren. Zij wil dit niet alleen doen middels het uitzetten en controleren van nestkasten maar bijvoorbeeld ook door het geven van tips en adviezen over landschapselementen of herinrichting van boerenerven.Ook wil de Stichting Hofvogels een platform worden voor natuurliefhebbers uit de gemeente Hof van Twente.

Middels het organiseren en aanbieden van informatiebijeenkomsten en workshops wil de Stichting de populariteit van de uilen en andere vogelsoorten onder de bewoners van deze gemeente verbeteren. Daarnaast wil zij de contacten met de kasthouders uitbreiden. Hiervoor is vorig jaar al een nieuwe website van de Stichting onder de naam www.hofvogels.nl  gelanceerd, waarin naast allerhande leuke nieuwtjes en wetenswaardigheden over de Stichting, de uilen en vogels ruimschoots aan bod komen.

Ondanks dat de Stichting Hofvogels wordt gedragen door haar vrijwilligers die belangeloos werken, zal het bestuur zoeken naar financiering voor de bovengenoemde activiteiten. Met de vorming van een Stichting wil het nieuwe bestuur een meer serieuze gesprekspartner worden van overheden en private organisaties als het gaat om het wel en wee van vogels in de breedste zin van het woord.