Uw asbestdak vervangen voor een duurzaam dak?

Gemeente Hof van Twente en provincie Overijssel blijven zich inzetten voor de verwijdering van asbestdaken. Vervanging van asbestdaken draagt bij aan een gezonde, schone en duurzame leefomgeving. U kunt gebruikmaken van verschillende subsidieregelingen die ook nog stapelbaar zijn (meerdere tegelijk). Wij hebben de regelingen alvast voor u op een rij gezet. Maak er gebruik van!

Meer informatie over deze subsidieregelingen is te vinden op www.hofvantwente.nl/asbestdaken.

Subsidieregeling voor verwijdering asbestdaken (Gemeente)

De gemeente Hof van Twente stimuleert het verwijderen van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. De subsidie bedraagt: € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak in de stedelijke omgeving en €2,25 per m2 verwijderd asbestdak in het buitengebied. De subsidie vraagt u uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het asbestdak aan via de website van de gemeente.

Subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ (Provincie)

Deze subsidieregeling is voor de verwijdering van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- en geldt voor daken groter dan 35 m2. De subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend via de website van de provincie Overijssel.

Subsidie ‘Geschakelde asbestleidaken’ (Provincie)

De kosten van het verwijderen van deze daken zijn hoog. Met deze subsidie komt de provincie particuliere eigenaren van geschakelde asbest leidaken tegemoet. De hoogte van de subsidie is € 75,- per m2 verwijderd geschakeld asbestleidak. Als u ook zonnepanelen op hetzelfde dak plaatst, komt er een extra subsidie van € 12,- per m2 verwijderd en afgevoerd geschakeld asbestleidak bij. Deze extra subsidie is maximaal € 1.000,- per aanvrager en kan worden aangevraagd via de website van de provincie Overijssel.

Financiële bijdrage opvang regenwater (Gemeente)

Inwoners en bedrijven in gemeente Hof van Twente kunnen een financiële bijdrage krijgen voor de aanschaf van een regenton, wateropvang in eigen tuin met bijvoorbeeld groen of een vijver, of voor het aanleggen van een groenblauw dak dat hemelwater opvangt. De hoogte van de subsidie voor een regenton is € 50 per regenton (één per adres). De subsidie voor het afkoppelen van hemelwater is € 10 per vierkante meter tot een maximum van € 1.500 per aanvraag. De regeling voorziet ook in een bijdrage voor de aanleg van groenblauwe daken. Het gaat daarbij om € 25,- per m2 met een maximum van € 2.500,- per aanvraag. Meer informatie vindt u op www.hofvantwente.nl/regenton.

Zelf verwijderen van een asbestdak met een ‘Doe het zelf asbest verwijderpakket’

In Hof van Twente zijn veel schuurtjes voorzien van asbestdaken. Onder bepaalde voorwaarden, mag een particulier tot maximaal 35 m2 geschroefde, asbesthoudende, hechtgebonden dakplaten zelf verwijderen. De voorwaarden leest u op de website van gemeente Hof van Twente.

Let op, voordat u begint met verwijdering van de dakplaten, moet u eerst een sloopmelding indienen via het omgevingsloket.

Met deze melding laat u de gemeente Hof van Twente weten dat u van plan bent om een asbestdak te verwijderen. Zodra u de goedkeuring per brief hebt ontvangen, kunt u met deze brief een “Doe het zelf asbest verwijderpakket” ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Speciale actie in de Week van de Asbestvrije schuur van 9 – 15 oktober!

Van maandag 9 tot en met zondag 15 oktober 2023 is de Week van de Asbestvrije Schuur. Gemeente Hof van Twente doet ook mee aan deze week. Inwoners (particulieren) die in de actieweek een sloopmelding doen omdat ze zelf het asbestdak van de schuur (kleiner dan 35 m2) gaan verwijderen, krijgen een cadeautje. Wanneer u met de goedkeuringsbrief een “Doe het zelf asbest verwijderpakket” komt ophalen, krijgt u zolang de voorraad strekt een insectenhotel cadeau.