Veegplan ook volgend jaar nog mogelijk

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteunen én mogelijk maken. Eén van de manieren waarop wij dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan worden in dit Veegplan ‘bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdsbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Hiermee houden we het buitengebied leefbaar en vitaal, nu en in de toekomst.

Veel animo

In de afgelopen jaren zijn meerdere Veegplannen opgesteld voor ons buitengebied. In totaal zijn hierin meer dan 300 kleinschalige initiatieven op erven in het buitengebied bij elkaar geveegd. De gewenste verandering in functie of bouw op een erf zijn met het Veegplan mogelijk gemaakt. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Die initiatieven variëren van de toevoeging van woningen op erven (na sloop van leegstaande stallen/schuren) tot het verplaatsen van een bouwvlak. De effecten hiervan zijn zichtbaar in het buitengebied; er zijn en worden veel stallen (zonder vervolgfunctie) gesloopt en er wordt gebouwd.

Aanmelden

Door de vele aanmeldingen en de daarbij horende ontwikkeling is gebleken dat er behoefte is aan het Veegplan. Daarom gaan we van start met de voorbereidingen voor het Veegplan 2023. Dus heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd? Dan kunt u zich nu al bij ons aanmelden. Wij kijken graag samen met u of het plan geschikt is voor het Veegplan of dat er andere mogelijkheden zijn die tegemoetkomen aan uw wensen.

Aanmelden voor het Veegplan 2023 is kosteloos en kan via www.hofvantwente.nl/veegplan. De aanmeldingstermijn loopt van 1 tot en met 31 december 2022. Naar verwachting leggen we het ontwerp-Veegplan in het voorjaar 2023 ter inzage. Wij hopen de procedure in het najaar 2023 af te ronden.

Kosten

De kosten (leges gemeente) voor het Veegplan 2023 bedragen € 2.000,- en zijn hiermee lager dan een individuele procedure. Extra haalbaarheidsonderzoeken (bodem en/of ecologie) en een landschapsplan komen aanvullend voor uw rekening.