Veel animo voor sloopvouchers

In de afgelopen periode hebben de erfcoaches niet stil gezeten. Telefonisch en digitaal zijn veel gesprekken gevoerd. Met het versoepelen van de coronamaatregelen nemen ze nu weer de plaats in waar we het liefste de gesprekken met u voeren: bij u aan de keukentafel. Er is op dit moment grote vraag naar sloopvouchers. Daarom adviseert de gemeente om bij sloopplannen in het buitengebied een sloopvoucher aan te vragen. Een sloopvoucher is een bewijs dat u van plan bent om een schuur te gaan slopen. U kunt deze inzetten voor ontwikkelingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebouwen.

Babke Roeterdink (foto boven) en Hendry van Ittersum (foto onder) zijn als erfcoach goed op de hoogte van wat er speelt binnen en buiten de gemeente Hof van Twente. Ook hebben ze goede contacten waarmee ze u verder kunnen helpen. Vragen en thema’s die veel voorkomen zijn: ‘Ik wil schuren slopen en heb gehoord over de rood-voor-roodregeling of sloopvouchers, wat is er mogelijk in mijn situatie? ‘We hebben een plan voor ons erf of bedrijf, maar weten niet goed waar we moeten beginnen en wat mogelijk is op ons erf, kunnen jullie met ons meedenken?’ ‘Ik heb zorgen over de situatie op ons erf, kan ik hier eens met u over praten?’ Vergroening? Kringlooplandbouw? Asbest?

Heeft u ook een vraag, dilemma of plan? Schroom dan niet om contact op te nemen met één van de ervencoaches. Ze denken graag met u mee! Lees hier meer. 

Wilt u meer weten over een sloopvoucher, klik hier.